The Philosophy of the Jesuits in Lithuania from the 16th until the 18th century

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Philosophy of the Jesuits in Lithuania from the 16th until the 18th century
Alternative Title:
Jėzuitų filosofija Lietuvoje XVI-XVIII a
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Filosofija; Filosofijos mokymas; Filosofinis palikimas; Jezuitai; Jėsuitai; Lietuvos jėzuitų provincija; Naujasis jėzuitų aristotelizmas; Socialinė politinė filosofija; Teorinė ir praktinė filosofija; Vilniaus akademija; Civic philosophy; Jesuits; Lithuania; Lithuanian Jesuit province; New Jesuit Aristotelism; Philosophical education; Philosophical heritage; Philosophy; Theoretical and practical philosophy; Vilnius Academy.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Filosofinis palikimas; Jėsuitai; Jėzuitai / Jesuits; Lietuvos jėzuitų provincija; Naujasis jėzuitų aristotelizmas; Paveldas / Heritage; Ugdymas / Education; Filosofija / Philosophy; Vilniaus akademija.
Summary / Abstract:

LTPirmiausia reikėtų išskirti: filosofiją, kuri buvo dėstoma jėzuitų mokymo įstaigose - Vilniaus akademijoje ir trijose kitose kolegijose, ir pilietinę filosofiją, tiesiogiai nesusijusią su mokymu. Vilniaus akademija buvo svarbiausias ir pirmaujantis jėzuitų universitetas Lietuvoje ir Lenkijoje, iškiliausi filosofai - Martynas Smigleckis (1563-1618), Antanas Skorulskis (1715-1777), Benediktas Dobševičius (1722 - po 1794) ir Motiejus Kazimieras Sarbievijus (1595-1640). Jėzuitų filosofija Lietuvoje sudarė atskirą kryptį. Ji atėjo iš jėzuitų centrų, pirmiausia Pirėnų pusiasalio ir Italijos (Romos). Tai buvo naujasis jėzuitų aristotelizmas, priklausantis vadinamajai antrajai scholastikai. Jėzuitų filosofijoje Lietuvoje dominavo ne tomizmas, o Suarezo filosofija. Du žymūs socialinės ir politinės filosofijos autoriai buvo Lukas Zaluskis (1604-1673) ir Zacharijas Modzelevskis (1648-1710). [Iš leidinio]

ENFirst of all, it is necessary to distinguish between philosophy, which was taught in Jesuit education institutions, i.e. Vilnius Academy and three other colleges, and civil philosophy, which has no direct relations with the doctrine. Vilnius Academy was the key and leading Jesuit university in Lithuania and Poland with key philosophers Martinus Smiglecius (1563–1618), Antanas Skorulskis (1715–1777), Benediktas Dobševičius (1722– after 1794) and Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595–1640). Jesuit philosophy was a separate movement in Lithuania. It came to Lithuania from Jesuit centres, primarily from the Iberian Peninsula and Italy (Rome). It was the new Jesuit Aristotelianism belonging to the so-called second scholasticism. Jesuit philosophy in Lithuania had Suárez’s philosophy dominating, instead of Thomism. The major authors of social and political philosophy were Lukas Zaluskis (1604–1673) and Zacharijas Modzelevskis (1648–1710).

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35039
Updated:
2013-04-28 23:16:25
Metrics:
Views: 12
Export: