1863 m. sukilimo dokumentai : sukilimo organizatorių agitaciniai raštai buvusiai Lietuvos ir Baltarusijos unitų dvasininkijai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1863 m. sukilimo dokumentai: sukilimo organizatorių agitaciniai raštai buvusiai Lietuvos ir Baltarusijos unitų dvasininkijai
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2005, 2004/1, p. 155-174
Keywords:
LT
19 amžius; Baltarusija (Belarus); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Vienuolijos / Monasteries; Bažnyčios istorija / Church history; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami 1863 m. sukilimo rengėjų Lenkijoje agitaciniai raštai buvusiai Lietuvos ir Baltarusijos unitų dvasininkijai (po 1839 m. Brastos bažnytinės unijos Rusijos imperijoje panaikinimo unitai buvo atversti į stačiatikius), siekę patraukti ją ir tikinčiuosius į sukilimą. Analizuojamas 1861–1862 m. slaptas rusų administracijos ir Lietuvos, Baltarusijos naujųjų stačiatikių dvasininkijos vadovų susirašinėjimas dėl agitacinių raštų, priešiška jų reakcija į sukilimo agitaciją bei jos priežastys, Bažnyčios vadovų bei rusų administracijos pastangos apsaugoti buvusius unitų dvasininkus nuo sukilimo, konstatuoti teigiami tokių pastangų rezultatai. Publikuojami sukilimo rengėjų agitacinių raštų: Lenkijos katalikų dvasininkijos kreipimosi į buvusius unitų dvasininkus Rusijos imperijoje bei pamokslo, tariamai pasakyto tikintiesiems unitų kunigo Chelmo katedroje, originalų rusiški vertimai, saugomi Lietuvos valstybės istorijos archyve Vilniaus generalgubernatoriaus fonde. Raštuose naujųjų stačiatikių dvasininkai raginami grįžti į unitų tikėjimą, atversti suklaidintus valstiečius, palaikyti būsimą sukilimą ir patraukti į jį tikinčiuosius, taip pat aprašomi caro valdžios vykdyti Unitų ir Katalikų bažnyčių persekiojimai. Pateikiami raštų teksto komentarai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sukilimai; Unitai; Rusijos imperija (Russian Empire); Graikų apeigų katalikų bažnyčia; Stačiatikių Bažnyčia; Baltarusija (Belarus).

ENThe article discusses the agitation letters to the former clergy of uniates of Lithuania and Byelorussia, sent from Poland by the organizers of uprising of 1863 (after the abolition of Brasta church union in the Russian Empire in 1839 the uniates were converted into Orthodoxy) with the purpose of involving the believers into the uprising. The secret correspondence between the Russian administration and the leaders of new Orthodox clergy of Lithuania and Byelorussia during 1861–1862 with response to the agitation letters, their hostile reaction to the uprising agitation and its reasons, the attempts of the Church leaders and Russian administration to protect the former uniate clergy from the uprising and the evidenced positive results of such attempts are analyzed. Russian translations of the following agitation letters of the organizers of the uprising are published: address by Polish Catholic clergy to the former uniate priests in the Russian Empire and the sermon, allegedly said to the believers by the priest in the Chelm Cathedral. The Russian translations of the originals are stored in the Fund of Vilnius Governor General of the Lithuanian State History Archive. The said letters urge the new Orthodox priests to return to the faith of the uniates, convert the deceived peasants back to the Catholic faith, support the future uprising and involve the believers, in addition the prosecution of the uniate and Catholic churches by Czarist authorities is described. Written comments to the text are provided.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3501
Updated:
2018-12-17 11:37:43
Metrics:
Views: 33    Downloads: 5
Export: