Correlation between social factors and learning failures

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Correlation between social factors and learning failures
In the Book:
Entwicklung erziehungswissenschaftlicher Paradigmen: Theorie und Praxis / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg.). Frankfurt am Main: Lang, 2007. P. 145-155. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 14)
Keywords:
LT
Jieznas; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Šalčininkai; Širvintos; Utena; Varėna; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Mokykla / School; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTVykstant įvairiems visuomenės pokyčiams Lietuvoje daugėja socialiai ir pedagogiškai apleistų vaikų. Straipsnyje atskleidžiamos bendrojo lavinimo mokyklos mokinių (5-10 kl.) nesėkmingo mokymosi priežastys. Tyrimu siekta nustatyti mokinių, kurie blogai lanko ar nelanko mokyklos bei nesėkmingo mokymosi priežasčių ir gyvenamosios vietos ryšius. Tyrimas atliktas 2005 m. Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu. Tyrimo imtį sudarė 667 tikslinių grupių mokiniai. Tyrimas buvo atliktas Vilniaus, Kauno miestų bei Utenos, Širvintų, Jiezno, Šalčininkų, Varėnos rajono ir kaimo mokyklose. Nustatyta, kad mokiniai, nelankantys mokyklos, kaime labiau nei mieste, nesėkmingo mokymosi priežastimi nurodo mokymosi sunkumus ir tėvų nedarbą. Mokyklos nelankantys mokiniai miesto tipo gyvenvietėje dažniau nei mieste ar kaime susiduria su rašymo ar skaičiavimo sunkumais, nemoka mokytis, o kartu dažniau patiria smurtą namuose. Blogai pamokas lankantys mieste labiau nei miesto tipo gyvenvietėje ir kaime nesėkmingo mokymosi priežastis ir nenorą lankyti mokyklą sieja su išankstiniu mokytojo nusistatymu. Blogai mokyklą lankantys kaime dažniau nei mieste ir miesto tipo gyvenvietėje mano, kad mokymasis sunkiai sekasi, nes dažniau nemato mokymosi prasmės, mokykloje jų niekas nedomina, o į mokyklą ateina todėl, kad ją lanko draugai. Blogai pamokas lankantiems mieste dažniau nei kaime mokytojai aiškina papildomai.Reikšminiai žodžiai: Iškritimas iš mokyklos; Mokyklos nelankymas; Mokymosi nesėkmė; Mokymosi nesėkmės; Socialiniai faktoriai; L e a r n i ng f a i l u r e s; Learning failures; N o n - a t t e n d a n ce o f s c h o o l; Non - attendance of school; S o c i al fac tor s; Social factors; To drop o ut o f s c h o o l.

ENWith various changes occurring in society, the number of socially and pedagogically neglected children has been increasing in Lithuania. The paper reveals the reasons for learning failures of general education school pupils (5th–10th formers). The study aims to establish the correlation of the reasons for learning failures and the living environment of pupils who do not regularly attend school or have dropped out. The study was conducted in 2005 upon the commission of the Ministry of Education and Science. The sample involved 667 target group pupils. The study was conducted in the schools of Vilnius and Kaunas, as well as Utena, Širvintos, Jieznas, Šalčininkai, Varėna district and rural schools. The study determined that dropouts in rural rather than urban areas indicate learning difficulties and parents’ unemployment as the reason for learning failures. Dropouts in urban-type settlements rather than in urban or rural areas encounter writing or calculation difficulties, do not know how to learn and more frequently suffer from domestic abuse. Pupils who do not regularly attend school in urban areas rather than in urban-type settlements or rural areas relate the reasons for learning failures and unwillingness to attend school to the teacher’s preconception. Pupils who do not regularly attend school in rural areas rather than in urban areas and urban-type settlements consider that they are unsuccessful at learning because they often do not see the meaning in learning, nothing is interesting to them at school and they go to school only because they can meet their friends there. Teachers more often provide additional explanations to pupils who do not regularly attend school in urban rather than rural areas.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34939
Updated:
2017-02-25 17:54:04
Metrics:
Views: 23
Export: