Teacher training : traditions and change

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Teacher training: traditions and change
In the Book:
Entwicklung erziehungswissenschaftlicher Paradigmen: Theorie und Praxis / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg.). Frankfurt am Main: Lang, 2007. P. 133-143. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 14)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mokytojas; Mokytojų rengimas; Mokytojų ugdymas; Mokytojų ugdymo kaita; Mokytojų ugdymo tradicija; Pokytis; Programos; Tradicija; Change; Programmes; Teacher; Teacher training; Teacher training change; Teacher training tradition; Tradition.
Keywords:
LT
Mokytojai. Pedagogai / Teachers. Pedagogues; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pokytis; Programos; Tradicija.
EN
Change; Programmes; Tradition.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama pedagogų rengimo problema, atskleidžiant tradicinius ir kaitą lemiančius veiksnius. Siekiant atskleisti istoriškai susiformavusias tradicines ir kaitą lemiančias mokytojų rengimo problemas, straipsnyje išryškinama pedagogo fenomeno svarba visuomenės kaitai bei atskleidžiami reikalavimai mokytojų rengimui: tradiciniai ir kaitą inicijuojantys veiksniai. Buvo naudoti šie tyrimo metodai: istorinis-aprašomasis, modeliavimo, abstrakcijos ir apibendrinimo. Atskleista, kad švietimo sistemų kaitoje pedagogai yra pagrindiniai ugdymo pokyčių veiksniai ir visuomenės gerinimo procesų tarpininkai. Kiekviena pedagogų karta rengiama veikiant socialinių, ekonominių, politinių ir kt. vertybių nulemtai ugdymo realybei, kurioje ryškios dvi pedagogo vaidmenų grupės: tradicinės ir kaitos procesus atliepiančios. Išryškinti šie tradiciniai pedagogo vaidmenys: informacijos perteikėjo (mokyti visus ir visko ne tik žodžiu, iš knygų, bet ir iš gamtos, aplinkos ją stebint, analizuojant), dalyko mokytojo (suteikiant dalyko žinių, ugdant proto gebėjimus), auklėtojo (sudarant palankias sąlygas vaiko vystymuisi, atsižvelgiant į vaiko galias), mokymo proceso vadovo, organizatoriaus, konsultanto (mokyti be prievartos, o padedant, patariant, aktyvinant, mokant savarankiškumo ir kt.). Postmodernios visuomenės pokyčiai keičia visuomenės požiūrį į ugdymą darydami įtaką ir pedagogo visapusiškai veiklai, tradiciniams vaidmenims.

ENThis article deals with the problem of teacher training revealing traditional factors and factors that influence change. Based on analysis of documents that regulate education, analysis of scientists' work and data of performed research we determined that Lithuanian education, school, and teachers sought to stay faithful to the underlying values of humanism and democracy - human dignity and individual accountability, love for one's fellow-man, help for and preparation of pupils for life, activity with loyalty to national culture and traditions - during all times. [text from author]

Related Publications:
Paaugliai: sociopedagoginė dinamika / Marija Barkauskaitė. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001. 133 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34935
Updated:
2017-02-25 11:57:03
Metrics:
Views: 3
Export: