Kompiuterinio raštingumo tyrimai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kompiuterinio raštingumo tyrimai Lietuvoje
Alternative Title:
Researches of computer literacy in Lithuania
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2007, t. 42-43, p. 13-20
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami dėstytojų motyvavimo veiksniai. Atliktas dėstytojų motyvavimo kokybinis tyrimas, kurio tikslas – atskleisti ir išnagrinėti efektyvaus dėstytojų motyvavimo veiksnius kolegijoje. Išanalizuotos aukštojoje mokykloje taikomos motyvavimo priemonės, pagrindiniai motyvavimo sistemos aspektai. Remiantis informantų atsakymais galima teigti, kad šiuo metu pagrindiniu veiklos motyvu kolegijoje įvardijama profesinio tobulėjimo galimybė darbe. Jų nuomone, šios galimybės gali užtikrinti kūrybinę saviraišką, padėti išsiaiškinti galimybes naujoje veikloje (kuri gali būti patraukli savo naujumu, neapibrėžtumu ir rizikingumu). Profesinis tobulėjimas didina asmeninį patyrimą, žinias, emocinius išgyvenimus. Tyrimo metu nustatyta, kad kolegijos vadovai supranta mokymosi bei kvalifikacijos kėlimo naudą ir stengiasi visais galimais būdais padėti darbuotojams kelti kvalifikaciją. Interviu metu dėstytojai nurodė, kad esama motyvacinė sistema jų netenkina. Informantai pageidauja, kad būtų aiškesnė darbo vertinimo sistema, nors kartu ir pripažįsta, kad objektyviai įvertinti darbą sudėtinga. Materialinis atlygis yra opiausias klausimas, sukeliantis tiek neigiamus, tiek teigiamus jausmus. Dėstytojai siūlo tobulinti atlygio už darbą formą. Iš moralinio skatinimo formų dėstytojams svarbiausia laisvai reikšti savo nuomonę, būti išgirstiems, būti įvertintiems studentų, bendradarbiauti su kitais kolegomis bei vadovybe.Reikšminiai žodžiai: Informacinė visuomenė; Informacinės visuomenės plėtro situacija; Kompiuterinis raštingumas; Raštingumo lygis, gyventojai; Computer literacy; Information society; Lithuania; Population; Situation of the Information Society development.

ENThis article deals with the situation of the Information Society development in Lithuania. It reviews the researches of the general computer literacy in 2004-2006 in Lithuania. These researches reveal a rather high level of computer literacy among Lithuanian citizens. Approximately 50 percent of potentially active Lithuanian citizens who participated in the surveys claim to have achieved a good level of computer literacy. The researches aimed at providing a representative and adequate assessment of the population in terms of statistically important characteristics. The tendencies are described and recommendations regarding compu­ter literacy level improvement are presented. [text from author]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34915
Updated:
2018-12-17 12:08:03
Metrics:
Views: 27    Downloads: 8
Export: