Garments and textiles in creating the splendour of Jagiełło and Witold's courts

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Garments and textiles in creating the splendour of Jagiełło and Witold's courts
Alternative Title:
Apdarai ir audiniai, naudoti kuriant Jogailos ir Vytauto dvarų spindesį
In the Book:
Jogailos ir Vytauto laikai / redaktorius Zigmantas Kiaupa. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. P. 152-160
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Apdarai; Audiniai; Dvaro kultūra; Jogaila; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Politinė kultūra; Rūbai; Tekstilė; Valdovo dvaras; Valdovo rūbai; Vytautas; Courtly culture; Garments; Grand duke Vytautas of Lithuania; Jogaila; King Jogaila of Poland; Lithuania; Political culture; Ruler clothes; Ruler court; Textiles; Vytautas.
Keywords:
LT
Apdarai; Audiniai; Dvarai / Manors; Jogaila; Rūbai; Tekstilė; Valdovai; Vytautas Didysis, 1350-1430 (Vytautas the Great).
EN
Courtly culture; Garments; Grand duke Vytautas of Lithuania; King Jogaila of Poland; Political culture; Ruler clothes; Ruler court; Textiles.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnyje analizuojami paminėjimai šaltiniuose bei ikonografija, atspindinti karaliaus Vladislovo Jogailos ir didžiojo kunigaikščio Vytauto Kęstutaičio dvarų madas. Nors nėra išlikę joks šių valdovų garderobo inventorius, tačiau pagalbiniai sąskaitų duomenys (informacija apie įsigytas medžiagas konkrečių apdarų siuvimui), Jono Dlugošo paminėjimai, kitų šaltinių papildomi duomenys bei ikonografiniai vaizdai leidžia atkurti jų aplinkoje vyravusias madas. Nors abiems valdovams arčiau širdies buvo vakarietiškos kilmės mada (apdarai iš jako kailio, taip pat more Gallico, ikonografijoje atpažįstami pourpoint, paludamentum ir kt.), be to, jų dvaruose gerai pastebima rytietiškojo, bizantiškojo spindesio įtaka. Apdarai bei medžiagos vaidino svarbų vaidmenį politikoje, naudoti kaip brangios doanos (ypač kailiniai). [...] Įvairūs oficialūs suvažiavimai ir susitikimai būdavo puiki proga pademonstruoti monarcho dvaro spindesį, ypač dalyvaujant užsienio monarchams. 1429 m. Jogailos ir Vytauto susitikimo su Zigmantu Liuksemburgiečiu Lucke pavyzdys byloja apie varžytuves dėl prestižo, parodo svarbų audinių, apdarų ir papuošalų vaidmenį. [...] Šaltiniai rodo, kad Lenkija ir Lietuva laikėsi senųjų tradicijų demonstruoti turtus, visuomeninį statusą ir socialinį vaidmenį brangiais audiniais bei atitinkama apranga. Tiek Jogaila, tiek Vytautas apdarais ir medžiagomis demonstravo valdžios didybę ir kūrė savo dvarų spindesį, kuris nenusileido vakarų valdovams, bei turėjo specifinių bruožų, atsiradusių dėl ryšių su bizantiška tradicija. [Iš leidinio]

ENThe article analyses references in sources and the iconography reflecting the court fashion of King Władysław II Jagiełło and Grand Duke Vytautas Kęstutaitis. Although no items of the wardrobes of these two rulers have survived to the present day, auxiliary data of bills (information about materials purchased for the sewing of specific apparel), references by Jan Długosz, data from other sources and iconographic images allow restoring fashion trends prevailing in that period. Although the both rulers favoured Western fashion trends, influences of eastern and byzantine fashion trends were observed in their surroundings. Apparel and materials played a significant role in politics. They were used as expensive presents (especially furs). Various official meetings and summits were a perfect opportunity to demonstrate the brilliance of the royal court, especially with foreign royal families participating. The meeting of Vytautas and Jagiełło with Sigismund of Luxemburg in Lutsk in 1429 was a perfect example of the rivalry for prestige. It evidences the important role materials, apparel and jewellery had. The sources show that Poland and Lithuania adhered to old traditions of demonstration of wealth, public status and social role with luxurious materials and respective apparel. Jagiełło and Vytautas used their materials and apparel to demonstrate the glory of their power and to create the brilliance of their court, which was as fashionable as western courts and had its peculiar features stemming from links with byzantine traditions.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34892
Updated:
2013-04-28 23:14:24
Metrics:
Views: 11
Export: