Some problematic aspects of grammar in teaching and learning a foreign language

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Some problematic aspects of grammar in teaching and learning a foreign language
Alternative Title:
Gramatikos sunkumai mokant ir mokantis užsienio kalbos
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Efektyvūs gramatikos mokymo metodai; Gramatika; Mokymas; Mokymasis; Mokymosi klaidos; Užsienio kalba; Eefective methods of teaching grammar; Foreign language; Grammar; Learning; Learning mistakes; Teaching.
Keywords:
LT
Efektyvūs gramatikos mokymo metodai; Gramatika; Mokymas. Mokymasis. Didaktika / Teaching. Learning. Didactics; Užsienio kalbos / Foreign languages; Anglų kalba / English language.
EN
Eefective methods of teaching grammar; Grammar; Learning mistakes.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami svarbiausi vieni iš problematiškiausių kalbos sričių – gramatikos mokymosi bei mokymo aspektai. Gvildenamas klausimas, kokie gramatikos aspektai kelia ypatingą susirūpinimą, koks dėmesys turi būti skiriamas gramatikai studijuojant užsienio kalbą universitete. Aptariami efektyviausi gramatikos mokymo metodai, mokymosi strategijos, dažniausiai pasitaikančios mokymo bei mokymosi klaidos ir jų priežastys. Skirtingi besimokančiųjų gebėjimai, mokymosi stilius bei motyvacija turi įtakos užduočių įgyvendinimui. Anglų kalbos kursas Vilniaus Gedimino technikos universitete orientuotas į mokslinės bei techninės literatūros studijavimą, akademinio rašymo tobulinimą, specifinio žodyno tobulinimą. Tačiau gramatikos kursas į programą neįtrauktas. Atliktas tyrimas atskleidė studentų gramatikos spragas bei pačių besimokančiųjų poreikį tobulinti gramatiką. Tyrime dalyvavo 155 Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos ir Aplinkos inžinierijos fakulteto studentai ir 58 Verslo vadybos fakulteto studentai. Atlikto tyrimo duomenys atskleidė, kad studentams daugiausiai sunkumų mokantis užsienio kalbos kelia gramatikos aspektai. 75 proc. respondentų norėtų nuodugniai pakartoti užsienio kalbos gramatiką arba net toliau studijuoti. 35 proc. studentų užsienio kalbos gramatiką nurodo kaip svarbiausią, lyginant su kitomis kalbos sritimis, pvz. žodynu, klausymu, rašymu ar skaitymu.

ENThe article discusses the key most problematic fields of linguistics – aspects of grammar learning and teaching. The questions as to which aspects are most problematic and how much attention should be paid to grammar when studying a foreign language at the university are analysed. The most effective methods of grammar teaching, learning strategies and the most usual learning and teaching mistakes and causes thereof are discussed. Different abilities of students, their learning style and motivation influence the implementation of tasks. The English language course at Vilnius Gediminas Technical University is focused on the study of scientific and technical literature, improvement of academic writing and specific vocabulary. However, the grammar course is not included into the study programme. The performed research has revealed gaps in students’ grammar skills and the need to improve their grammar skills. 155 students of the Faculty of Construction and Environmental Engineering and 58 students of the Faculty of Business Management participated in the research. The data of the preformed research has revealed that students face most difficulties when studying grammar of a foreign language. 75% of the respondents would like to thoroughly repeat foreign language grammar or even to study it further. 35% of the respondents indicate grammar of a foreign language as the key language field if compared with other fields of language studies, for example, vocabulary, listening, writing or reading.

ISSN:
1392-592X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34805
Updated:
2016-11-05 12:04:22
Metrics:
Views: 3
Export: