Laisvas darbas grupėmis : prancūzų pedagogo Roger Cousinet idėjos

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnyga / Book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėLaisvas darbas grupėmis : prancūzų pedagogo Roger Cousinet idėjos
Kita antraštėFree work in groups: the ideas of French educator Roger Cousinet
Autoriai
PaskelbtaŠiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2005
Puslapiai51 p.
PastabosBibliografija.
TurinysPratarmė — Įvadas — R. Cousinet gyvenimo ir pedagoginės veiklos kelias — R. Cousinet pedagogikos principai — Laisvo darbo grupėmis metodas — Ištrauka iš R. Cousinet knygos Laisvo darbo grupėmis metodas — Ekperimentavimo reikšmė — R. Cousinet metodo originalumas — R. Cousinet pedagogikos idėjų aktualumas — Bibliografija.
Santrauka / Anotacija

LTRoger Cousinet buvo vienas pagrindinių 20 a. pirmojoje pusėje žinomų prancūzų pedagogų suburtos „Naujojo ugdymo“ krypties atstovų. Šios krypties teorija ir praktika pasižymi tradicinės ir progresyviosios mokyklų priešprieša, čia susiduria vaikystės ir ugdymo tikslų koncepcijos. Leidinio autoriai išskiria šiuos R. Cousinet pedagogikos principus: - psichologiniai vaiko socializacijos pagrindai; - esminis žaidimo vaidmuo; - pasitikėjimas vaiku; - mokymosi, o ne mokymo logika; - teigiamos dorovės ugdymas. Plačiai aptariama R. Cousinet laisvo darbo grupėmis metodo esmė, jo originalumas ir aktualumas šiandienos Lietuvos mokyklai. Metodas grindžiamas vaiko psichologija (natūrali, spontaniška vaiko veikla) ir socialine psichologija (vaiko vaidmuo nedidelėje grupėje, kurioje šią savo veiklą jis paverčia darniu darbu). Darbas grupėmis yra intelektinio ir socialinio ugdymo priemonė. Jis remiasi didele pagarba asmeninei vaiko laisvei. Šitaip darbas grupėmis pabrėžia socializaciją ir leidžia įgyvendinti demokratinę visuomenę. [Iš leidinio]

ENRoger Cousinet was one of the main proponents of “New Education” direction, convened by well-known French educators in the first half of 20 c. Theory and practice of this direction is defined by opposition between traditional and progressive schools, here, the concepts of childhood and educational goals collide. The authors of publication distinguish the following principles of R. Cousinet’s education: - psychological fundamentals of child’s socialization; - key role of games; - trusting a child; - the logic of self-learning, not teaching; - cultivation of positive morality. The essence of R.Cousinet’s method of free group work is extensively discussed, authors point out his originality and relevance to contemporary Lithuanian school. The method is based on child’s psychology (natural, spontaneous activity of a child) and social psychology (the role of a child in a small group, in which he transforms his/her activity into harmonious work). Work in groups is an instrument of intellectual and social education. It is based on great respect to personal freedom of a child. This way group work emphasizes socialization and allows to implement democratic society.

Mokslo sritisEdukologija / Education
Susijusios publikacijosIstorinė (lyginamoji) didaktika / Juozas Vaitkevičius. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001. 189 p.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/3479
Atnaujinta2020-09-16 17:51:02
Metrika Peržiūros: 4