Farmacijos kompanijų atstovybių Lietuvoje žmogiškųjų išteklių valdymo metodologiniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Farmacijos kompanijų atstovybių Lietuvoje žmogiškųjų išteklių valdymo metodologiniai aspektai
Alternative Title:
Methodological aspects of human resource management in service company: the case of pharmacy companies
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2006, Nr. 39, p. 23-42
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Žmogiškųjų išteklių valdymas; Kompetencija; Bendradarbiavimas; Įgaliojimų suteikimas; Farmacininkai; Human resource management; Competence; Collaboration; Empowerment; Pharmacy company.
Keywords:
LT
Bendradarbiavimas / Cooperation; Farmacininkai; Kompetencijos / Competencies; Žmogiškųjų išteklių valdymas.
EN
Collaboration; Competence; Empowerment; Human resource management; Pharmacy company.
Summary / Abstract:

LTDauguma mokslininkų pripažįsta, kad darbuotojų parinkimas, išlaikymas ir ugdymas yra prioritetinės paslaugų įmonės žmogiškųjų išteklių valdymo sritys. Straipsnio tyrimo tikslas – Lietuvos pavyzdžiu atskleisti paslaugų įmonės žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijos tyrimo metodologinius aspektus farmacijos kompanijų atstovybėse. Šiame straipsnyje identifikuojamos trys žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijos dalys: darbuotojų kompetencija ir jos ugdymas, bendradarbiavimo skatinimas, įgaliojimų darbuotojams suteikimas. Be to, pabrėžiama integruoto požiūrio į jas būtinybė bei pateikiamas teorinėmis nuostatomis pagrįstas žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijos tyrimo modelis. Nagrinėjant farmacijos kompanijų atstovybių Lietuvoje veiklą bei tiriant žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijos sudėtį, aktualią, organizuojant medicinos atstovų veiklą, nustatyta, kad farmacijos kompanijų atstovybių paslaugų teikimo procesui aktualios visos paslaugų savybės: neapčiuopiamumas, vienalaikiškumas, heterogeniškumas ir laikinumas. Tačiau tyrimų eigoje identifikuota, kad dvi savybės – vienalaikiškumas ir heterogeniškumas – itin svarbios priimant žmogiškųjų išteklių valdymo sprendimus. Medicinos atstovų teikiamos paslaugos yra asmens-sąveikos tipo. Remiantis gautais tyrimų rezultatais, nustatyta, kad farmacijos kompanijų atstovybių veikloje svarbiausia yra kompetencijos dalis. Straipsnyje įvertintas darbuotojų požiūris į žmogiškųjų išteklių valdymo aktualumą ir valdymo funkcijos dalių parinkimą.

ENMost scientists admit that selection, retention and development of employees are the priority areas of human resources (HR) management of a services company. The paper refers to Lithuania’s case to reveal the methodological aspects of the research of the HR management function of a services company in representative offices of pharmaceutical companies. It identifies three components of the HR management function: employees’ competence and its development, promotion of cooperation, and delegation of powers to employees. Besides, it emphasises the necessity of an integrated approach to these components and presents the model of the research of the HR management function, based on theoretical provisions. When analysing the activities of representative offices of pharmaceutical companies in Lithuania and investigating the composition of the HR management function, which is relevant to the organisation of the activities of representative offices of pharmaceutical companies, it was established that all features of services are relevant to the provision of services by representative offices of pharmaceutical companies: intangibility, contemporaneity, heterogeneity, and temporariness. However, the research established that two features – contemporaneity and heterogeneity – are particularly important when making decisions on HR management. The services provided by medical representatives are of person-interaction type. The results of the research revealed that the component of competence is most important in the activities of representative offices of pharmaceutical companies. The paper evaluates employees’ attitude towards the relevance of HR management and the selection of the components of the management function.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34788
Updated:
2018-12-17 11:55:05
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: