Foreign direct investment in Lithuania - sectors of investment as determinant of growth

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Foreign direct investment in Lithuania - sectors of investment as determinant of growth
Alternative Title:
Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje - investavimo sektoriai ir ekonomikos augimas
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2006, Nr. 38, p. 195-203
Keywords:
LT
Suomija (Finland); Švedija (Sweden); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Finansavimas / Financing; Investicijos / Investments; Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje pateikiamo tyrimo objektas - tiesioginių užsienio investicijų (TUI) Lietuvoje dinamika 1995 - 2004 metais. Nagrinėjama problema - užsienio investicijų struktūros įtaka nacionalinės ekonomikos augimui. 2005 sausio 1 d. tiesioginės užsienio investicijos j šalies ūkį sudarė 4689,7 min. eurų. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, tenkančios vienam gyventojui, 1995-2004 metais didėjo, 2005 metų pradžioje sudarė 1369 eurų. Didžiausios šalys investuotojos - Danija, Švedija, Vokietija. Danijos, Švedijos ir Suomijos TUI 2005 sausio 1 d. sudarė beveik 40 proc. visų TUI. Užsienio investicijos per pastarąjį dešimtmetį sparčiai didėjo. Vidutinis kitimas per nagrinėjamą laikotarpį sudarė 31 proc. per metus. TUI dalis lyginant su BVP padidėjo nuo 6 proc. 1995 metais iki 26 proc. 2004 metais, tai reiškia, kad per pastarąjį dešimtmetį TUI tampa reikšmingu šalies ekonominės plėtros veiksniu. 2005 m. sausio 1 d. investicijos į šalies pramonę sudarė 35 proc. visų tiesioginių užsienio investicijų šalyje, į statybą - 1 proc, elektros, dujų ir vandens tiekimą - 7 proc, į paslaugų sektorius - 55 proc TUI į didmeninę ir mažmeninę prekybą 2005 m. sausio 1 d. sudarė - 16 proc, į finansinio tarpininkavimo sektorių - 14 proc, ryšių ir telekomunikacijų sektorių - 11 proc 1995 - 2004 metais investicijos į paslaugų sektorių sparčiai didėjo. Vidutinis kasmetinis kitimas per 1995 - 2004 metus sudarė: prekyboje 22,6 proc, transporto, ryšių ir telekomunikacijų srityse - 46,1 proc, finansinio tarpininkavimo - 42,8 proc, nuomos ir nekilnojamojo turto srityje - 56,2 proc, viešbučių ir restoranų - 25,1 proc.Per pastaruosius ketverius metus (2004 m. lyginant su 2001 m.) investicijų į paslaugų sektorius augimo tempas sulėtėjo - investicijos į paslaugų įmones padidėjo 21,7 proc, tai yra daugiau nei dvigubai mažesnis augimas lyginant su bendru TUI 51,9 proc. padidėjimu. Tyrimo metodas pagrįstas tiesioginių užsienio investicijų ir kasmetinio BVP pokyčio regresinių modelių sudarymu. Sudarant regresinius modelius, analizuojama tiesioginių užsienio investicijų ir BVP augimo koreliacija. Nustatytas tiesioginių užsienio investicijų ir ekonominio augimo teigiamos koreliacijos rezultatas. Siekiant įvertinti tiesioginių užsienio investicijų struktūros įtaką ekonomikos augimui, buvo sudaryti tiesioginių užsienio investicijų struktūros (santykinė TUI dalis į ekonomikos sektorių lyginant su TUI iš viso) ir kasmetinio BVP pokyčio regresiniai modeliai. Tiesioginių užsienio investicijų įtaka ekonomikos augimui priklauso nuo investavimo sektorių. Analizuojant nacionalinės statistikos duomenis 1995-2004 m., nustatytas teigiamas užsienio investicijų į pramonę santykinės dalies ir BVP augimo koreliacijos rezultatas. Didėjant investicijų į pramonę daliai, skatinamas ekonomikos augimas. Užsienio investicijų į paslaugų sektorių santykinės dalies koreliacija su BVP augimu neigiama - didėjant investicijų paslaugų sektoriuje daliai (t.y, mažėjant investicijoms į pramonę), ekonomikos augimo tempai lėtėja. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tiesioginės užsienio investicijos; Bendrasis vidinis produktas; Foreign direct investment; Gross domestic product change.

ENThis paper examines dynamic of foreign direct investment in Lithuania during the period of 1995 - 2004. Regression models of foreign direct investments' structure (by economic sectors) and GDP change have been calculated for the analysis of the relationship between FDI structure by economic sectors and economic growth. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
  • Foreign direct investment in Lithuania : analysis of situation and perspectives / Gediminas Davulis. Practice and research in private and public sector-2012 : conference proceedings : international scientific conference (Vilnius: April 26-27, 2012). 2012, 2, p. 228-236.
  • Tiesioginės užsienio investicijos į Lietuvos ūkį : tendencijų ir efektyvumo įvertinimas / Manuela Tvaronavičienė, Kristina Kalašinskaitė. Verslas: teorija ir praktika. 2003, t. 4, Nr. 2, p. 61-71.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34783
Updated:
2018-12-17 11:55:04
Metrics:
Views: 38    Downloads: 13
Export: