Civilinio proceso teisės vienodinimas bei derinimas ir naujasis Lietuvos civilinio proceso kodeksas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Civilinio proceso teisės vienodinimas bei derinimas ir naujasis Lietuvos civilinio proceso kodeksas
Alternative Title:
Unification and harmonisation of civil procedural law and the New Code of Civil Procedure of Lithuania
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 28 (20), p. 178-183
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Civilinis procesas; Civilinis procesas, harmonizavimas, vienodinimas, tarptautinis bendradarbiavimas; Teisės vienodinimas ir derinimas; Civil Procedural Law; Civil procedure, harmonisation, unification, international coperation; Unification Harmonisation of law.
Keywords:
LT
Civilinis procesas; Tarptautinė teisė / International law; Teisės mokslas / Legal science.
EN
Civil Procedural Law; Civil procedure, harmonisation, unification, international coperation; Unification Harmonisation of law.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinė įstatymų leidyba, teisės studijos ir teisinė praktika neįsivaizduojama be lyginamosios teisėtyros metodo taikymo. Lyginamoji teisė, prieš keliolika metų buvusi tik pavienių tyrinėtojų dėmesio objektu, šiandien tampa kasdieniu įstatymų leidėjo, teisės teoretiko ar praktiko veiklos įrankiu. Ypač lyginamosios teisės vaidmuo išauga kodifikuojant arba rekodifikuojant teisę ar atskiras jos šakas. Viena iš lyginamosios teisės funkcijų yra skirtingų teisės sistemų, teisės šeimų panašumų, bendrumų ieškojimas. Šių panašumų pagrindu įmanoma teisę vienodinti, t. y. sukurti tokį teisinio reglamentavimo modelį, kuris būtų priimtinas daugeliui valstybių. Taigi lyginamoji teisė padeda įveikti nacionalinių teisės sistemų skirtumus ir leidžia sukurti tarpnacionalinę, universalią teisės sistemą tam tikrame pasaulio regione ar ne didžiojoje pasaulio dalyje. Rengiant naująjį Lietuvos civilinio proceso kodeksą lyginamąja teise taip pat buvo nemažai remtasi, pavyzdžiui, buvo analizuojami įvairių valstybių civilinio proceso kodeksai. Tačiau šiandien civilinis procesas nebėra grynai nacionalinis reiškinys. Tarptautinis ekonominis bendradarbiavimas, bylų su tarptautiniu (užsienio) elementu daugėjimas skatina valstybes vienodinti ne tik materialinę, bet ir proceso teisę. Todėl rengiant naująjį CPK labai svarbūs buvo ir civilinio proceso teisės derinimo, ir vienodinimo laimėjimai. Kokie jie yra ir kaip juos pavyko panaudoti, ir analizuojama šiame straipsnyje. [Iš leidinio]

ENJust several years ago the comparative law was no more than a subject of research for a few researchers. Today it becomes the day-to-day instrument for the activity of theorists as well as practicing lawyers. Especially the role of comparative law grows during the codification or re-codification of law system or particular branches of law. The studies of comparative law, as for example examination of civil procedure codes of different European countries, have played a big role while drafting the new Code of Civil Procedure of Lithuania. However today the civil procedure is not merely national phenomenon. International economical cooperation, the growth of number of civil cases with international element, induces to unify not only substantive law, but also the procedural law. Thus for the preparation of the new Code of Civil Procedure of Lithuania the achievements of harmonisation and unification of the procedural law were of the paramount importance. Hence this article deals with the main achievements of international harmonisation and unification of the law of civil procedure as well as appliance of those achievements during the process of preparation of draft Code of Civil Procedure of Lithuania. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34782
Updated:
2019-01-24 08:04:23
Metrics:
Views: 8    Downloads: 4
Export: