Quality assurance in languages for specific purposes in Estonia, Latvia and Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Quality assurance in languages for specific purposes in Estonia, Latvia and Lithuania
Alternative Title:
Svetimosios kalbos mokymo specialiaisiais tikslais kokybės užtikrinimas Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje
In the Journal:
Keywords:
LT
Studentai / Students; Ugdymas / Education; Užsienio kalbų mokymas / Foreign language teaching.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama tarptautinio projekto „QALSPELL“ – svetimosios specialybės kalbos mokymo kokybės užtikrinimas Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Pagrindinis projekto tikslas – suvienodinti svetimosios kalbos vertinimo kriterijus aukštosiose nekalbinėse mokyklose, atsižvelgiant į Europos Sąjungos vertinimo kriterijus ir vertinimo sistemą, tuo siekiant mūsų studentų svetimosios kalbos žinių įvertinimo pripažinimo svetur. Projekto tikslas – supažindinti darbdavius su vertinimo sistema ir parengti svetimosios specialybės kalbos egzaminų vadovą dėstytojams, studentams ir švietimo sistemos vadovams. Vadove bus pateikti pagrindinių ir papildomų įgūdžių deskriptoriai, įvairių kalbinės veiklos rūšių testavimo rėmai ir skirtingų kalbų egzaminų pavyzdžiai. Atlikta VGTU studentų poreikių analizė leidžia teigti, kad studijuojantieji stipriausiai išreiškia poreikį kalbėti su svetimšaliais kolegomis ir turistais, taip pat kalbėti telefonu ir vykdyti nurodymus. Rašymo įgūdžiai reikalingiausi žinutėms elektroniniu paštu ir verslo laiškams rašyti. Polinominių pasiskirstymų palyginimo χ2 kriterijus nustatė statistinį skirtumų patikimumą tarp šių sričių (p= .00, kai χ2=164,051). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Specialieji tikslai; Specialybės kalba; Studentų poreikiai; Ugdymo kokybė; Užsienio kalba; Foreign language; Needs of students; Professional language; Quality of education; Special purposes.

ENThe article presents quality assurance of the implementation of the international project “QALSPELL” aimed at teaching foreign speciality languages in Estonia, Latvia and Lithuania. The main aim of the project is to unify the criteria for evaluation of the foreign language in higher non-linguistic schools with regard to the evaluation criteria and the system of evaluation of the European Union thus ensuring that foreign language skills of our students are acknowledged abroad. The aim of the project is to familiarise employers with the evaluation system and draft a foreign language examination guide for teachers, students and heads of the system of education. The guide will contain descriptions of the main and auxiliary skills, frameworks for testing various linguistic activities and examples of examinations in different languages. An analysis of needs of students of the VGTU university allows stating that students have the strongest need in speaking with foreign colleagues or tourists as well as to perform phone conversations and various tasks. Writing skills are necessary for electronic letters and business correspondence.

ISSN:
1392-592X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34744
Updated:
2016-11-17 15:20:47
Metrics:
Views: 14
Export: