Lietuvos gyventojų požiūris į Europos Sąjungą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos gyventojų požiūris į Europos Sąjungą
Alternative Title:
Lithuanians' attitude toward the European Union
Notes:
Reikšminiai žodžiai: 2004-2006; Apklausa; Darbo rinka; Jaunimas; Lietuvių požiūris į ES; Požiūris; Įvaizdis; 2004-2006; European Union; Image; Labor market; Lithuania; Lithuanians attitudes towards the EU; Lithuanians` attitude; Surveys; Youth; Europos Sąjunga (European Union).
Keywords:
LT
2004-2006; Apklausa; Darbas / Labour. Work; Įvaizdis. Stereotipai. Imagologija / Image. Stereotypes. Imagology; Jaunimas / Youth; Lietuvių požiūris į ES; Požiūris.
EN
Lithuanians attitudes towards the EU; Lithuanians` attitude; Surveys.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas Lietuvos gyventojų požiūris į Europos Sąjungą. Straipsnis parengtas remiantis reprezentatyviomis visuomenės nuomonės apklausomis, atliktomis 2004-2006 m. Nustatyta, kad Lietuvos gyventojų požiūris į Europos Sąjungą labai palankus. Jie pasitiki šia Sąjunga bei mato narystės joje privalumus. Tik nedidelė Lietuvos gyventojų dalis nurodo, kad jų Europos Sąjungos įvaizdis yra neigiamas. Daugiau nei pusė apklaustųjų Europos Sąjungą sieja su laisve keliauti ir dirbti bet kurioje šios Sąjungos šalyje. Pastaraisiais metais Europos Sąjunga rečiau siejama su ekonomine gerove, socialine apsauga bei taika. Lietuvos gyventojų Europos Sąjungos įvaizdis teigiamesnis nei apskritai europiečių. Lietuvos gyventojai labiausiai baiminasi prekybos narkotikais bei organizuoto nusikalstamumo plitimo, o europiečiai – darbo vietų perkėlimo į kitas Europos Sąjungos nares, kuriose mažesnės gamybos sąnaudos. Nors Lietuvos gyventojai žino apie Europos Sąjungos institucijas mažiau nei kiti Europos Sąjungos gyventojai, bet pasitiki jomis ne mažiau nei pastarieji. Didesnės dalies apklaustųjų nuomone, Europos Sąjungos veiklos prioritetai turėtų būti kova su skurdu, socialine atskirtimi ir nedarbu. Lietuvos gyventojai labiau nei apskritai europiečiai pritaria Europos Sąjungos plėtrai. Pažymėtinas gana stiprus tautinis ir lokalinis Lietuvos gyventojų tapatumas. Tik kas trečias žmogus jaučiasi susijęs su Europos Sąjunga ir tik kas penktas – su Europa.

ENThe article is based on data of representative surveys of public opinion carried out in 2004-2006. According to data Lithuanians viewed their country's European Union membership very positively. The absolute majority of Lithuanian residents think that this membership is beneficial to Lithuania. In this respect, Lithuania differs from the EU average. Only slightly more than half of European residents think that EU membership is useful to their countries. Lithuanian residents see the positive influence of the European Union over many areas of life. There are only two areas - inflation and taxes - where the number of Lithuanians attributing a negative influence of the EU is larger than the number attributing positive effects. The European Parliament and the European Commission remain among the most known EU institutions in Lithuania. The main sources of information on the European Union traditionally remain the same: TV, radio and press. In this aspect, Lithuanian residents differ from the EU average - the TV, radio and regional press play more important role in Lithuania. When answering questions about what actions should be taken by the European Union as a priority, the majority of Lithuanian residents emphasize two aspects: fighting poverty and social exclusion and fighting unemployment. More than half of Lithuanian residents first of all associate the European Union with the opportunity to freely travel, study and work in any country of the EU. Economic welfare is the second most frequently cited association, followed by the euro, peace, democracy, cultural diversity and social security. [text from author]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34726
Updated:
2013-04-28 23:11:17
Metrics:
Views: 5
Export: