Inovatyvi technologijų kokybės vadyba

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Inovatyvi technologijų kokybės vadyba
Alternative Title:
Innovations in technologies quality management
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2006, Nr. 38, p. 7-16
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kokybės vadyba; Inovacijos; Procesai; Procesinis požiūris; Quality management; Innovations; Processes; Process approach.
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; Kokybė / Quality; Procesai; Procesinis požiūris.
EN
Process approach; Processes; Quality management.
Summary / Abstract:

LTKiekvienoje įmonėje veikia vienokia ar kitokia valdymo sistema, apimanti svarbiausius kokybės, aplinkos apsaugos ir kitų sričių aspektus. Tokios sistemos suteikia pasitikėjimo įmonės sugebėjimais tenkinti verslo partnerių reikalavimus ir pasiekti norimų rezultatų, mažina problemų atsiradimo riziką. Lietuvos įmonės, užmegzdamos verslo ryšius su Europos Sąjungos ir kitų šalių kompanijomis, susiduria su reikalavimu turėti įdiegtas ir sertifikuotas ISO 9000 kokybės, ISO 14000 aplinkos apsaugos ir kitas vadybos sistemas. Straipsnyje tiriamas standartizuotų vadybos sistemų įgyvendinimas Lietuvos pramonės įmonėse pagal tarptautinius standartų reikalavimus, pristatomas inovatyvaus procesinio požiūrio metodo taikymas. Iš atliktų tyrimų paaiškėjo, kad moksliniai tyrimai, inovacijos, eksperimentinė veikla, organizacijų inovatoriškumo lygis ir prisitaikymas prie naujų rinkos sąlygų turi didelę įtaką pramonei ir verslui, plėtojant standartizuotas vadybos sistemas. Proceso veiklos analizė ir parengti tą veiklą nustatantys veiklos procesų aprašai yra efektyvi priemonė, leidžianti organizacijai siekti nustatytų tikslų ir uždavinių, toliau sėkmingai gerinti procesų veiklą. Naudojant procesinį požiūrį, tiksliau galima prognozuoti organizacijos rezultatus, geriau išnaudoti išteklius, trumpinti veiklos ciklą ir mažinti sąnaudas, geriau suvokti galimybes, sėkmingai įgyvendinti daug pastangų reikalaujančias užduotis, racionaliau vykdyti veiklą bei paskirstyti darbus, atlikti klaidų prevenciją, mažinti ir geriau prognozuoti veiklos rezultatus.

ENToday a lot of Lithuanian companies face increasing competitive pressure from national and international rivals due to global economic pressures and the fast pace of scientific and technological change. Innovations in quality management systems implementation are a basis for competitive advantage of Lithuanian companies. It was long ago when the establishment and implementation of standard management systems was acknowledged as a prerequisite for organizations. The emergences of ISO standards have only stressed the importance of this process. The process approach as the basis of these standards is applied for the organization's management. The article presents the merits of the process approach that enhance an organization to improve the management of organizational policy and strategy, establishment and implementation of goals and tasks, planning of performance improvement, human resources management. The steps of standard management systems implementation are presented which are the following: the identification of the processes and the relationships between them; the identification of the criteria of effective process performance and management; the establishment of analysis of the process; the definition of the ways of measurement and monitoring; e) the documentation of the actions; the continual development of the process. International standard promotes the adoption of a process approach when developing, implementing and improving the effectiveness of a quality management system, to enhance customer satisfaction by meeting customer requirements.For an organization to function effectively, it has to identify and manage numerous linked activities. An activity using resources, and managed in order to enable the transformation of inputs into outputs, can be considered as a process. Often the output from one process directly forms the input to the next. The application of a system of processes within an organization, together with the identification and interactions of these processes, and their management, can be referred to as the process approach. An advantage of the process approach is the ongoing control that it provides over the linkage between the individual processes within the system of processes, as well as over their combination and interaction. When used within a quality management system, such an approach emphasizes the importance of understanding and meeting requirements; the need to consider processes in terms of added value, obtaining results of process performance and effectiveness, and continual improvement of processes based on objective measurement. This article gives factors which have influence to standard management systems development in national industrial enterprises. However, industrial enterprises change their attitude logic towards management and start implementing the other management systems that may help to compete with competitive firms. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34687
Updated:
2018-12-17 11:55:02
Metrics:
Views: 9    Downloads: 3
Export: