Bychoveco kronikos pasakojimas apie Žalgirio mūšį : šaltiniai ir kontekstas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bychoveco kronikos pasakojimas apie Žalgirio mūšį: šaltiniai ir kontekstas
Alternative Title:
Tale of the battle of Dubrowno in the Bychowiec chronicle: the sources and the context
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2011, 31, p. 65-92
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Albertas Goštautas; Bychoveco; Bychoveco kronika; Istoriografija; Kronika; Lietuvos metraščiai; Pasakojimas; Žalgirio mūšis, 1410; Žalgirio mūšis, Lietuvos metraščiai; Albertas Goštautas; Battle of Grunwald; Bychowiec Chronicle; Historiography; Lithuania Chronicles; Lithuanian Chronicles; Story; The Battle of Grunwald; The Grand Duchy of Lithuania; The battle of Grunwald (Žalgiris, Dubrowno).
Keywords:
LT
Albertas Goštautas; Bychoveco; Bychoveco kronika; Istoriografija / Historiography; Karai. Mūšiai. Kovos. Kautynės / Battles. Wars. Fighting; Kronika; Lietuvos metraščiai; Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories.
EN
battle of Grunwald (Žalgiris, Dubrowno); Battle of Grunwald; Bychowiec Chronicle; Lithuania Chronicles; Lithuanian Chronicles; Story.
Summary / Abstract:

LTVėlyvieji Lietuvos metraščiai buvo sukurti žymaus didiko Alberto Goštauto, nuo 1522 m. iki mirties (1539) ėjusio Vilniaus vaivados ir Lietuvos kanclerio pareigas, aplinkoje. Plačiausias ir labiausiai ištobulintas metraštis – vadinamoji Bychoveco kronika, kurioje esama pasakojimo apie Žalgirio mūšį. Straipsnyje siekiama parodyti, kad Bychoveco kronikoje esantis „Žalgirio mūšio siužetas“ yra istorinės tradicijos ir fikcijos lydinys, kurį įmanu ištirti tik atsižvelgiant į politinį, socialinį ir kultūrinį jo atsiradimo kontekstą. Tokia išplėstinė analizė palengvina siužeto šaltinių paiešką bei leidžia geriau suvokti metraštininkų „metodą“ ir intencijas.

ENThe late Lithuanian chronicles were created in the environment of prominent nobleman Albertas Goštautas, who was Vilnius Voivode and Lithuanian Chancellor from 1522 until his death in 1539. The broadest and most developed chronicle was the so-called Bychowiec Chronicle, which contains a story about the Battle of Grunwald. The paper aims to show that the “Story of the Battle of Grunwald” from the Bychowiec Chronicle is the combination of tradition and fiction, which is possible to investigate only with regard to the political, social and cultural context of its appearance. This extensive analysis facilitates the search for the sources of the story and enables a better understanding of chroniclers’ “method” and intentions.

ISSN:
1822-3656
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34649
Updated:
2018-12-17 13:08:54
Metrics:
Views: 16    Downloads: 3
Export: