Naujas žvilgsnis į migracijos tyrimus : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujas žvilgsnis į migracijos tyrimus: recenzija
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2010, 9, p. 157-160
Recenzuojama knyga: Migration theory. Talking across disciplines / Caroline B. Brettell, James F. Hollifield 2000 230 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Caroline B. Brettell; Diskriminacija; Imigracijos kontrolė; Imigracinė politika; Imigrantai; Imigrantų integracija; Integracija; James F. Hollifield; Migracija; Migracijos teorija; Straipsnių rinkinys; Vakarų Europa; Caroline B. Brettell; Collection of articles; Diaspora; Discrimination; Immigration control; Immigration policy; Integration; Integration of immigrants; James F. Hollifield; Migration; Migration theory; West Europe.
Keywords:
LT
Caroline B. Brettell. Migration theory. Talking across disciplines; Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict.
Summary / Abstract:

LTXX a. pab.-XXI a. pr. dinamiškai besiplėtojantis globalizacijos reiškinys, skatinantis sunkiai sukontroliuojamų migrantų judėjimo srautų augimą, tampa didelio mokslininkų susidomėjimo objektu. Itin reikšmingą šio reiškinio atžvilgiu įdirbį pademonstravo JAV tarptautinės ekonomikos politikos srities specialistas James F. Hollifield ir antropologijos mokslų profesorė Caroline B. Brettell, iniciavę „Migration theory. Talking across disciplines“ leidinio publikavimą. Pasitelkę skirtingų disciplinų pripažintus mokslininkus (Howard F. Chang, Hasia R. Dinner, Barry R. Chiswick, Charles B. Kely, Barbara Schmitter Heisler, Peter H. Schuck) sudarytojai ėmėsi pirmosios daugiadisciplinės studijos kūrimo. Iš esmės šis skirtingų disciplinų: ekonomikos, sociologijos, antropologijos, istorijos, demografijos, teisės – žinias apimantis straipsnių rinkinys išsiskiria savo naujumu ir netradiciškumu. Iki tol dauguma migracijos reiškinį nagrinėjusių mokslininkų apsiribojo tik siauru savos disciplinos tyrinėjimo lauku, ignoruodami kitų mokslo sričių atstovų įdirbį. Leidinyje gilinamasi daugiausia į Vakarų Europos valstybių bei epizodiškai į Amerikos imigracijos kontrolės politikos niuansus ir naudojamasi kitų disciplinų informacija, bandoma rasti atsakymus į daugelį diskusinių klausimų. Apskritai pastebima, kad šis netradicinio leidinio migracijos tematika pagrindinis iniciatorius nebijo išsikelti sunkiai įgyvendinamų uždavinių. Nežinomas ateities rezultatas nestabdo jo noro eksperimentuoti, to pavyzdžiu galima laikyti idėją, siekiant nuodugnesnės migracijos reiškinio analizės, skatinti skirtingų mokslo disciplinų atstovų bendradarbiavimą, kurio pirmuoju žingsniu tampa bendros straipsnių studijos išleidimas.

ENThe phenomenon of globalisation dynamically developing at the end of the 20th c. – at the beginning of the 21st c. and promoting the growth of hardly controllable migration flows has become the object of interest to scholars. A very significant contribution with regard to this phenomenon has been demonstrated by James F. Hollifield, the specialist of US international economic politics, and Caroline B. Brettell, Professor of Anthropology, who initiated the publication of the book “Migration Theory. Talking across Disciplines”. Having invited recognised scholars from different fields (Howard F. Chang, Hasia R. Dinner, Barry R. Chiswick, Charles B. Kely, Barbara Schmitter Heisler, Peter H. Schuck), the compilers began preparing the first multi-disciplinary study. This collection of articles, which covers different disciplines: economics, sociology, anthropology, history, demography, and law, distinguishes by recency and non-traditional character. So far the majority of scholars who investigated the phenomenon of migration have limited to the narrow scope of their own discipline research, ignoring the input of scholars from other fields. The publication focuses mainly on the immigration control policy nuances of Western European countries and episodically America and uses information of other disciplines trying to find answers to many disputable questions. The main initiator of this non-traditional publication on migration issues is not afraid of setting the objectives that are hard to achieve. The unknown future result does not stop his wish to experiment – seeking a more thorough analysis of the migration phenomenon, he promotes cooperation of different scientific disciplines and the first step towards this cooperation is the publication of a joint study of articles.

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34629
Updated:
2018-12-17 12:55:54
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: