Ričardas Gavelis arba Liberalios kitamanystės dilemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ričardas Gavelis arba Liberalios kitamanystės dilemos
In the Book:
Lietuviškasis liberalizmas. 2 / sudarytojas Leonidas Donskis. Vilnius: Versus aureus, 2012. P. 255-288
Keywords:
LT
Ričardas Gavelis; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Laisvė (filosofija) / Freedom (philosophy).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje svarstoma, kodėl šiuolaikinė visuomenė yra linkusi blogio ieškoti kitur. Modernioji moralinė vaizduotė konstruoja fenomeną, kurį galima pavadinti simboline blogio geografija. Tai įtikėjimas, kad blogio galimybės ne tiek slypi kiekviename iš mūsų, t. y. pavieniuose individuose, kiek yra sutelktos visuomenėse, politinėse bendruomenėse ir šalyse. Simbolinė blogio geografija nesustoja ties politinės sistemos ribomis – ji skverbiasi į mentalitetus, kultūras, tautų dvasią, minties formas ir sąmonės tendencijas. Lietuvoje taip pat pastebima, kad niekas nekritikuoja saviškių stovyklos. Intelektualo-kitamonio tipą įkūnijo Ričardas Gavelis. Jo būta liberalaus intelektualo. Publicistikoje ir socialinės kritikos rašiniuose Gavelis atvirai pabrėždavo individualizmo etikos nebuvimą Lietuvoje ir iš čia plaukiantį esą neišvengiamą liberalizmo demonizavimą. Ne tik liberalizmas, bet ir libertarizmas buvo Gavelio atvirai išpažįstama pozicija. Sykiu Gavelio būta ir atviro elitisto. Gavelio būta ne kokį abstraktų, o būtent dabartinės Lietuvos liūdną, niūrų mentalinį žemėlapį tiksliai braižiusio, lietuviškos sielos tamsiausias kerteles, nusivylimus ir kolektyvines traumas identifikavusio bei išpranašavusio rašytojo. Gavelis tapo individualaus maišto prieš naująją – nebe sovietinę, o mūsų pačių sukurtą – sistemą įsikūnijimu, konjunktūrai netarnaujančio inteligento galimybės paliudijimu ir individo laisvėjimo ženklu.Reikšminiai žodžiai: Blogis; Gavelis; Kultūra; Laisvė; Liberalizmas; Politika; Ričardas Gavelis; Tapatybė; Tauta; Vilnius; Culture; Freedom; Gavelis; Identity; Iniquity; Liberalism; Lithuania; Nation; Politics; Ricardas Gavelis; Vilnius.

ENThe paper considers why modern society tends to search for evil elsewhere. A modern moral imagination constructs a phenomenon that might be called a symbolical geography of evil. It is conviction that the potential of evil is concentrated in societies, political communities and countries rather than lies hidden in each of us, i.e. individuals. The symbolical geography of evil is not limited by a political system; it spreads into mentalities, cultures, the spirit of nations, the forms of thought and the tendencies of consciousness. It is also observed in Lithuania that nobody expresses criticism towards insiders. Ričardas Gavelis embodies the type of an intellectual maverick. He was a liberal intellectual. In publicist and social criticism essays Gavelis openly underlined the absence of ethics of individualism in Lithuania and the resulting inevitable demonization of liberalism. Not only liberalism, but also libertarianism was the position openly expressed by Gavelis. He was also an open elitist. Gavelis was the writer who accurately drew not an abstract, but a sad and dismal mental map of present-day Lithuania, identified and forecasted the darkest corners of the Lithuanian spirit, disappointments and collective traumas. Gavelis became the embodiment of individual rebellion against the new system – not the Soviet one, but the one created by us, a testimony of the potential of an intelligent who does not serve the juncture, and the sign of becoming free of an individual.

ISBN:
9789955343479
Related Publications:
  • Neapykantos formos : įaudrinta vaizduotė moderniojoje filosofijoje ir literatūroje / Leonidas Donskis ; iš anglų kalbos vertė Laimantas Jonušys. Vilnius : Versus aureus, 2007. XI, 323 p.
  • Tapatybė ir laisvė : trys intelektualiniai portretai / Leonidas Donskis ; iš anglų kalbos vertė Laimonas Jonušys. Vilnius : Versus aureus, 2005. 221 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34611
Updated:
2016-10-20 22:45:16
Metrics:
Views: 33
Export: