Constructing national identity: the image of the medieval Grand Duchy of Lithuania in Lithuanian art from the 1920s to the 1990s

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Constructing national identity: the image of the medieval Grand Duchy of Lithuania in Lithuanian art from the 1920s to the 1990s
In the Journal:
Central Europe. 2010, Vol. 8, no. 2, p. 158-180
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Istoriniai atvaizdai; Istoriniai įvaizdžiai; Kultūrinė atmintis; Lietuvių menas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Respublika; Menas ir istorija; Nacionalinis identitetas; Tautinė tapatybė; Vaizduojamoji kultūra; Vizualinė kultūra; Vytautas Didysis, 1350-1430 (Vytautas the Great); Art and history; Cultural memory; Grande Duchy of Lithuania; Historical images; Lithuanian art; National identity; Republic of Lithuania; The Grand Duchy of Lithuania; Visual culture; Vytautas the Great.
Keywords:
LT
Atmintis / Memory; Ikonografija / Iconography; Istoriniai įvaizdžiai; Lietuvių menas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Respublika; Menas ir istorija; Tautinė tapatybė / Ethnic identity; Vaizduojamoji kultūra; Vytautas Didysis, 1350-1430 (Vytautas the Great); Vizualinė kultūra.
EN
Art and history; Grande Duchy of Lithuania; Historical images; Lithuanian art; National identity; Visual culture.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje pateikiama bendra būdų, naudotų Lietuvos Respublikoje 1920-1930 m. kurti viduramžių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaizdinį, skirtą žadinti nacionalinį pasididžiavimą ir įnešti indėlį į nacionalinio identiteto kūrimą, apžvalga. Jame trumpai apžvelgiama Didžiosios Kunigaikštystės vaizdinio genezė, įskaitant būdingų istorinių herojų ir įvykių atranką bei pagrindinius jų interpretacijos aspektus. Straipsnyje analizuojami keli įspūdingiausi ir įtakingiausi viduramžių Lietuvos vaizdinio pavyzdžiai, tokie kaip Didžiojo kunigaikščio Vytauto mirties 500 m. sukakties šventimas 1930 m. ir ta proga sukurti meno kūriniai, visuomeninių pastatų dekoravimas (pavyzdžiui, Karo muziejaus ir Karininkų klubo Kaune dekoravimas, kaip ir Lietuvos paviljono Niujorke 1939 m. Pasaulinėje mugėje apipavidalinimas). Taip pat trumpai apžvelgiama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaizdinio sklaida populiariojoje kultūroje. Apibendrinant surinktą informaciją, daroma išvada, jog tarpukariu sukurtas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaizdinys buvo saugomas per visą sovietinės okupacijos laikotarpį. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 m., baigiantis tūkstantmečiui, šis vaizdinys turėjo svarbios įtakos Lietuvos kultūrai ir visuomenės dvasingumui. Ši situacija Lietuvoje gali būti traktuojama kaip atvejo analizė, panašios sąsajos su praeitimi gali būti atsekamos ir kitose Europos postkomunistinėse šalyse, susiduriančiose su naujo identiteto kūrimo problemomis.

ENThis article provides an overview of the ways in which the image of the medieval Grand Duchy of Lithuania, intended to awaken the national pride and contribute to the building of the national identity, was constructed by artistic means in the Republic of Lithuania during the 1920s and 1930s. It contains a brief discussion on the genesis of the image of the Grand Duchy, including the selection of appropriate historical heroes and events, and the main aspects of their interpretation. The article analyses some of the most striking and influential examples of the image of medieval Lithuania, such as the celebrations of the 500th anniversary of the death of Grand Duke Vytautas the Great in 1930 and art works created for that purpose, the decoration of public buildings. It also looks briefly at the dissemination of the image of the Grand Duchy of Lithuania in popular culture. The article also touches on isolated efforts by a number of intellectuals to warn of the dangers inherent in the extreme glorification of the past. The image of the medieval Grand Duchy of Lithuania, created in interwar Lithuania, was preserved during the period of Soviet occupation. After the restoration of Lithuanian independence in 1990, this image had a significant influence on the mentality and culture of Lithuanian society at the turn of the millennium. In this respect the situation in Lithuania could be treated as a case study, for a similar relation to the past can be encountered in other European post-Communist countries faced with the problem of creating a new identity. [text from author]

DOI:
10.1179/174582110X12871342860207
ISSN:
1479-0963
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34582
Updated:
2022-01-28 23:09:03
Metrics:
Views: 21
Export: