Smulkus ir vidutinis verslas - darbo rinkos katalizatorius

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Smulkus ir vidutinis verslas - darbo rinkos katalizatorius
Alternative Title:
Small and medium business - accelerator of labor market
In the Journal:
Ekonomika. 2004, t. 67 (2), p. 7-17
Keywords:
LT
Darbo sąlygos / Working conditions; Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTVienas iš svarbiausių ekonominės politikos uždavinių yra smulkaus ir vidutinio verslo plėtra. Smulkios ir vidutinės įmonės turi didelę įtaką ekonomikos plėtrai. Be savo nacionalinio produkto kūrimo dalies, jos yra pagrindinis naujų darbo vietų kūrėjas, užimtumą skatinantis veiksnys. Atsižvelgiant į tai reikia gerinti teisinę, ekonominę ir informacinę smulkaus ir vidutinio verslo aplinką, užtikrinti, kad verslininkai atskiruose regionuose galėtų pasinaudoti jiems svarbia verslo informacija, mokymo ir konsultavimo paslaugomis; taip pat būtina skatinti smulkias ir vidutines įmones aktyviai dalyvauti Europos Sąjungos daugiametėje programoje smulkioms ir vidutinėms įmonėms; teikti efektyvią finansinę paramą smulkiam ir vidutiniam verslui; skatinti ir remti regioninių ir tikslinių programų rengimą ir įgyvendinimą, plėtoti smulkaus ir vidutinio verslo paramos infrastruktūrą, vietos verslininkų iniciatyvas. įvykdžius šias priemones, tikimasi, kad padidės smulkaus ir vidutinio verslo sektoriaus bendrojo vidaus produkto dalis; padidės šalies verslumas; bus sukurta naujų darbo vietų, sumažės užimtumo Lietuvos regionuose netolygumas; veiks moderni verslo informacijos bazė, institucinė verslo infrastruktūra; atsiras daug naujų gamybinių, prekybos ir paslaugų ryšių tarp smulkių, vidutinių ir didelių įmonių; sumažės socialiniai ekonominiai regionų skirtumai. Pagrindiniai smulkaus ir vidutinio verslo užimtumo skatinimo uždaviniai - išsaugoti reikalingas darbo vietas ir sukurti naujų darbo vietų. Lietuvos mastu užimtumo skatinimo uždaviniai yra: savarankiško užimtumo skatinimas; tolesnės nedarbo lygio struktūrinių ir teritorinių skirtumų, paklausos ir pasiūlos deformacijos stabdymas, kvalifikuotos darbo jėgos emigracijos mažinimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbo rinka; Katalizatorius; Kvalifikuota darbo jėga; Naujų darbo vietų kūrimas; Smulkus ir vidutinis verslas; Catalyst; Labor market; New jobs; Skilled workforce; Small and medium business (SME).

EN[…] The main attention is paid to the contribution of small and medium business when establishing general surplus value; and to evaluation of the employees employed in this economic sector, the number of small and medium businesses, and the results of their economic activity. This has allowed to form a rather clear view which preconditions will decide the development tendencies of small and medium business when Lithuania will be integrating into EU economic system. SMB development in Lithuania is becoming more and more important in the policy of Litlhuanian Republic and in concrete actions which are going to be undertaken implementing state long-term development strategy and medium development strategic directions of SMB in 2004. […] SMB policy can not only influence changes in macroeconomic indexes positively, but also it can influence employment. Therefore, it can influence buying potential of inhabitants – weak potential nowadays has been one of the main obstacles in internal consumption. Perspectives of SMBE activity will not only depend on the policy of the government of Lithuanian Republic, effectiveness of implementing means, ability to take and implement the practical experience of EU countries administrating instruments that could ensure progress in SMBE; but also on the activity and will of SMBE using means for encouraging SMB development. Enterprises in our country are becoming more resistant to various market challenges. Experiencing the critical situation some enterprises retreated from the market while others reorganized their manufacture and activity, acquired features to search for new markets, to adjust to changing conditions of activities.In recent years state institutions at last acknowledged the idea that you cannot doubt about the importance of small and medium business development in the social economic development of the country, however small and medium business development is not possible without the support from the state. The problems of activities and development of SMBE and the ways of their solution differ greatly from these characteristic to large enterprises. Therefore we must encouraged the governments of different states, especially those that act during transitional periods from state planned regulation to the system of market economy, to establish the organizations for support of small and medium business which are initiated by the state. Their destination should be supplying the financial, technical, organizational-management support to small and medium business enterprises. Up to the year of 2004 of the government of Lithuanian Republic the following aims are foreseen in the sphere of SMB development: • to ensure the priority development of small and medium business sector; • to encourage the integration of small and medium business sector into the economic space of European Union; • to increase the competitiveness of small and medium business enterprises creating conditions to implement innovations and to use new technologies; • to encourage international cooperation, the increase of production and service export of small and medium business enterprises; • to finish the establishment of the main chains in the system of small and medium business sector development - institutional, informative and financial support infrastructure when implementing the strategy of small and medium business development. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34544
Updated:
2018-12-17 11:26:13
Metrics:
Views: 37    Downloads: 20
Export: