Possibilities for developing flexible employment forms in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Possibilities for developing flexible employment forms in Lithuania
Alternative Title:
Lanksčių užimtumo formų plėtros galimybės Lietuvoje
In the Journal:
Ekonomika. 2004, t. 66, p. 132-143
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Užimtumas / Employment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama lanksčių užimtumo formų samprata ir jų taikymo galimybės Lietuvoje. Atlikta analizė leidžia teigti, kad ekonominiu požiūriu lanksčių užimtumo formų (LUF) taikymas šiuolaikinėje ekonomikoje yra naudingas, nes atitinka ir darbdavio, ir darbuotojo interesus. Viena vertus, darbdaviai gali plačiau ir efektyviau išnaudoti savo personalo galimybes ir turimus finansinius išteklius, skirtus darbo apmokėjimui. Kita vertus, lanksčios užimtumo formos teikia darbuotojams galimybę derinti užimtumą su šeimos funkcijomis, sveikatos būkle ar laisvalaikio poreikiais. Tačiau nepakankamai aukštas gyvenimo lygis, aukšti nedarbo rodikliai ir nedidelis atlyginimas riboja lanksčių užimtumo formų plėtrą Lietuvoje. Todėl taikant įvairias lanksčias užimtumo formas konkrečioje įmonėje, turi būti įvertintos konkrečios sąlygos ir galimybės (pvz., darbo organizavimo ypatumai ir kt.). Socialinių partnerių (ekspertų) nuomone, lanksčių užimtumo formų plėtra priklausys nuo ekonomikos augimo stabilumo, vidutinio darbo užmokesčio padidėjimo prieaugio ir socialinio dialogo kokybės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbo rinka; Ekonominis efektyvumas; Ekonominis poveikis; Lanksčios užimtumo formos; Nepakankamas užimtumas; Užimtumas; Economic effect; Employment; Fixed-term employment; Flexible employment forms; Labor market; Labour market; Underemployment.

ENThe article analyses the concept of flexible forms of employment and the possibilities for application thereof in Lithuania. The analysis performed allows claiming that the application of flexible forms of employment in Lithuanian from the economic point of view is beneficial, since it corresponds to the employer and employee’s interests. On the one hand, employers may use their personnel possibilities and available financial resources to a wider and more effective extent. On the other hand, flexible forms of employment provide employees with a possibility of combining employment with their family functions, health condition or leisure demands. However, a rather low standard of living, high unemployment rates and low salaries obstruct the development of legible forms of employment in Lithuania. Therefore, when applying various employment forms in a specific company, specific conditions and possibilities (for example, work organisation peculiarities) should be evaluated. In the opinion of social partners (experts), the development of flexible forms of employment will depend on the stability of the economic growth, increase of the average salary and the quality of the social dialogue.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34542
Updated:
2018-12-17 11:26:12
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: