Liaudies šokis, žaidimas ir erotika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liaudies šokis, žaidimas ir erotika
Keywords:
LT
Laisvalaikis / Leisure; Liaudies kultūra / Folk culture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama seksualinė simbolika lietuvių papročiuose ir apeigose, taip pat aptariamos erotizmo apraiškos kasdieniame lietuvių jaunimo gyvenime – vakaronių šokiuose bei žaidimuose. Autorė analizuoja lietuvių apeiginius šokius ir lygina juos su kitų tautų papročiais. Pažymima, kad seksualinė simbolika skirtingose kultūrose turėjo panašią funkciją – skatinti gamtos gyvybingumą, derlingumą bei žmonių vaisingumą, tačiau atrandami ir tam tikri kultūriniai skirtumai. Pastebima, kad vienose kultūrose apeiginis seksualumas yra atviras ir tiesmukas, tuo tarpu kitose, prie kurių reikia priskirti ir lietuvius, seksualumas pasireiškia užkoduota forma. Šalia apeiginio seksualumo išskiriama erotikos sąvoka, kurį apima ne tik fizinį potraukį, bet ir dvasinį ryšį tarp vyro ir moters. Pabrėžiama, kad seksualinė simbolika apeigose būdavo susijusi su bendruomenės nuostatomis, akcentuojančiomis fizinį gyvybės pradėjimą, tuo tarpu erotika jaunimo šokiuose ir žaidimuose – individualizuotas reiškinys, labiau susijęs su tarpusavio jausmais. Autorės manymu, erotinio pobūdžio žaidimai priklausė liaudies pedagogikos sferai. Žaidžiant jaunimas mokėsi reikšti savo jausmus ir mintis, emocinį ir intelektualinį brandumą, ugdė gebėjimą bendrauti ir suprasti kitus. Šokis taip pat buvo puiki proga parodyti savo jausmus, susirasti sau tinkamą partnerį. Tradicinėje kaimo bendruomenėje erotika šokiuose buvo vertinama skirtingai, priklausomai nuo šokėjų santykių brandumo.Reikšminiai žodžiai: Liaudies šokiai, lietuvių; Žaidimas; Erotika; Etnochoreografija; Folk dance; Play; Erotica; Ethnochoreography.

ENThe article discusses sexual symbolism in Lithuanian traditions and rituals as well as manifestations of eroticism in everyday life of Lithuanian youth – at get-together games and dances. The author analyses Lithuanian ritual dances and compares them with traditions of other nations. It is noted that sexual symbolism in different cultures had a similar function – to stimulate the natural vitality and human fertility However, certain cultural differences are discovered – in some cultures the ritual sexuality is open and straightforward, while in others, including Lithuanians, it is manifested in a coded shape. Apart from the ritual sexuality the concept of eroticism, which covers both physical attraction and a spiritual relation between male and female is distinguished. It is stressed that the sexual symbolism in rituals was related to the attitude of the community, emphasizing the physical genesis of life, while the eroticism in young people’s games and dances is an individualized phenomenon, more related to mutual feelings. According to the author, erotic games were a part of folk pedagogics. By playing young people learned how to show their feelings and thoughts, acquired emotional and intellectual maturity, as well as social and comprehension skills. Dancing was also a splendid way to show one’s feelings and find an appropriate partner. In the traditional rural community the eroticism in dance was viewed in different ways depending on the maturity of relations between the dancers.

ISBN:
9986529573
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3454
Updated:
2013-04-28 15:52:51
Metrics:
Views: 58
Export: