Losy kapłanów dekanatu wiszniewskiego w archidiecezji wileńskiej w czasie II wojny światowej

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Losy kapłanów dekanatu wiszniewskiego w archidiecezji wileńskiej w czasie II wojny światowej
In the Book:
Przez Kresy i historię po obrzeża polityki / red. Iwona Hofman, Wojciech Maguś. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. P. 505-524
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 (World War II); Arkidiacezija; Dvasininkai; Kunigų martirologija; Vilniaus arkivyskupija; Vilnius; Višnievo dekanatas; Arkidiosessia; Clergy; Martirology of priests; Second World War; The Second World War; Vilnius; Vilnius archdiocese; Wiszniewo region.
Keywords:
LT
Arkidiacezija; Dvasininkija / Clergy; Vilniaus arkivyskupija; Višnievo dekanatas; Žydai / Jews.
EN
archdiocese; Arkidiosessia; Martirology of priests; Wiszniewo region.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas Vilniaus arkivyskupijos Višnievo dekanato (Wiszniewo, buv. Naugarduko vaivadijoje, dabar Baltarusijos teritorija) katalikų dvasininkų martirologijai Antrojo pasaulinio karo metais. Šis dekanatas labiausiai nukentėjo nuo sovietų ir vokiečių okupantų, sovietų partizanų. Jį sudarė 12 parapijų (1939 m. dirbo 18 kunigų), gyveno įvairių tautybių žmonės, daugiausiai katalikai ir stačiatikiai. Straipsnyje analizuojama Katalikų Bažnyčios padėtis sovietų ir nacių okupacijų metais, pateikiami duomenys apie parapijose dirbusius kunigus, parapijiečių statistika. 1939-1944 m. nuo komunistų ir nacių rankų žuvo 11 dekanato kunigų ir nežinomas klierikas, trys kunigai buvo įkalinti, iš jų vienas buvo ištremtas į SSRS gilumą ir mirė lageryje. Straipsnyje aptariamos kiekvieno kunigo žuvimo, suėmimo aplinkybės. Naciai nužudė 6 dekanato kunigus: Stanislovą Stašelį, Pranciškų Cybulskį, Ježį Ožarovskį, Vincentą Stžešnievskį, Antoną Udalskį ir Zigmuntą Milkovskį. Nuo sovietų kareivių rankos žuvo kunigas Stanislovas Zubkovičius. Kunigas Tomašas Žebrovskis, ištremtas 1939 m., 1950 m. mirė lageryje. Komunistinio režimo auka tapo kunigas Antonas Tvarovskis, sovietų partizanai nužudė kunigus Romaną Mosievičių ir Piotrą Vojno-Oranskį. Kunigo Vaclovo Rodžkio nužudymas 1940 m. siejamas su prosovietiškai nusiteikusių žydų kerštu. Priede pridedami dokumentai – Višnievo dekanato dekano susirašinėjimas su Vilniaus arkivyskupijos kurija 1941-1944 m.

ENThe article is dedicated to the martyrology of the Catholic clergy of Vilnius Archdiocese Wiszniewo Deanery (Wiszniewo in the former Nowogródek Voivodeship is currently the territory of Belarus) during the years of the Second World War. This Deanery suffered most of all from Soviet and German invaders as well as from Soviet partisans. It consisted of 12 parishes (18 priests worked here in 1939) and was populated by people of different nationalities, mostly by Catholics and Orthodox Christians. The article analyses the position of Catholic Church during the years of the Soviet and Nazi occupations and provides data on priests who worked in parishes as well as parishioners statistics. In 1939 – 1944, the Communists and the Nazis killed 11 priests of the Deanery and an unknown cleric, three priests were jailed, one of them was exiled inland the USSR and died in a forced-labour camp. The article discusses the circumstances of the detention and death of each of the priests. The Nazis killed 6 priests of the Deanery: Stanislovas Stašelis, Pranciškus Cybulskis, Ježi Ožarovskis, Vincentas Stžešnievskis, Antonas Udalskis, and Zigmuntas Milkovskis. Priest Stanislovas Zubkovičius was killed by Soviet soldiers. Priest Tomašas Žebrovskis was exiled in 1939 and died in a forced-labour camp in 1950. Priest Anton Tvarovskis fell victim to the communist regime, Soviet partisans murdered Romanas Mosievičius and Piotras Vojno-Oranskis. The murder of priest Vaclovs Rodžkis in 1940 is associated with the pro-Soviet minded Jewish vengeance. The article is attached with documents: correspondence of the Dean of Wiszniewo Deanery with the Curia of the Archdiocese of Vilnius in 1941 – 1944.

ISBN:
9788377801291
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34533
Updated:
2013-04-28 23:08:23
Metrics:
Views: 8
Export: