Prūsų onimų germanizavimo tyrimai K.O. Falko rankraščiuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prūsų onimų germanizavimo tyrimai K.O. Falko rankraščiuose
Alternative Title:
Investigation into the germanization of Old Prusian proper names in the manuscripts of K.O. Falk
In the Journal:
Baltistica. 2001, t. 36, Nr. 1, p. 53-60
Keywords:
LT
K. O. Falkas; Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Baltų kalbos / Baltic languages; Kultūrinė asimiliacija / Cultural assimilation; Prūsų kalba / Prussian language; Tikriniai vardai. Onimai. Onomastika / Onomastics. Proper names; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami prūsų onimų germanizavimo tyrimai K.O. Falko rankraščiuose. Teigiama, kad K.O. Falkas nustatė, kad onimų slavinimas arba vokietinimas, arba integravimas į tų kalbų morfologijos sistemas, pirmiausia reiškiasi baltiškų galūnių keitimu slaviškomis arba vokiškomis. Pažymima, kad ypač daug dėmesio K.O. Falkas skyrė žodžio galo -e analizei. Jo nuomone, substitucinis -e žodžio gale keičia prūsišką galūnę. Remdamasis substitucinio ir ypač pridėtinio -e žodžio gale idėja K.O. Falkas iškelia svarbią iš asmenvardžių analizės kylančią mintį dėl tam tikrų lietuvių ir prūsų asmenvardžių darybinių tipų skirtingumo. Pabrėžiama K.O. Falko iškelta mintis apie asmenvardžių baigmenis -eiva, -eivis, -eikis, -eika, dabar laikomus neginčijamomis priesagomis. K.O. Falkas juos bandė interpretuoti kaip antruosius dvikamienių asmenvardžių sandus, tapačius pirmiesiems asmenvardžių sandams eid-, eit-, eis-. K.O. Falkas išsamiai išanalizavo trisdešimt vieną, jo supratimu, germanizuotą prūsų asmenvardį. Straipsnyje abėcėlės tvarka surašyti visi K.O. Falko analizuoti prūsų asmenvardžiai, kuriuos pavyko aptikti archyve, perteikiant mokslininko etimologinius ir darybinius komentarus. Daroma išvada, kad K.O. Falkas buvo ne tik slavinimo, bet ir vokietinimo reiškinių baltų kalbose tyrinėtojas. Pažymima, kad ne visi jo aiškinimai yra pakankamai pagrįsti ir įtikinami, tačiau pati pridėtinio -e kaip prūsų onimų integravimo į vokiečių kalbos morfologijos sistemą idėja, straipsnio autorių supratimu, verta atidaus dėmesio.Reikšminiai žodžiai: Prūsų kalba; Onimai; Germanizacija; K. O. Falkas; Prusian; Proper names; Germanization; К. O. Falk.

ENTo judge from the manuscripts, one would conclude that К. O. Falk spent a lot of time on the analysis of the Germanization of OPr proper names based on the principles which he had elaborated in the publications on the Slavicization of Lithuanian names. Falk's main idea is that substitutional and additional final -e is a marker of the weak declension of Middle Low German by means of which the OPr proper names (and sometimes apellatives) were integrated into the morphological system of MLG. The present article includes a list of 31 OPr names with К. O. Falk's grammatical and etymological comments. [From the publication]

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34515
Updated:
2018-12-17 10:54:23
Metrics:
Views: 24    Downloads: 5
Export: