Lith. "úostas", latv. "uõsta" "port, harbour"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lith. "úostas", latv. "uõsta" "port, harbour"
In the Journal:
Baltistica. 2001, t. 36, Nr. 1, p. 37-42
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Latvių kalba; Latvian language.
Keywords:
LT
Latvių kalba / Latvian language.
EN
Latvian language.
Summary / Abstract:

LTLietuvių žodžio úostas, latvių uõsta pradžios diftongas yra etimologiškai dviprasmis. Jis gali būti laikomas tiek tiesioginiu *ō (*eh, *oH) refleksu, tiek ir specifiniu *au vystymosi rezultatu. Straipsnio autoriaus teigimu, šios dvi etimologijos nebūtinai turi būti vertinamos kaip visiškai skirtingo ir prieštaraujančios viena kitai. Yra buvę bandymų šiuos du etimologinius aiškinimus susieti su abiems bendru protoindoeuropiečių etimonu. Straipsnyje bandomas išsklaidyti etimologinę lietuvių úostas, latvių uõsta painiavą. Tiek lietuvių úostas, latvių uõsta tarmėse ir senuosiuose raštuose yra paliudyti reikšme 'upės žiotys'. Galimų etimologinių hipotezių apžvalga leidžia teigti, jog mažiausiai problemų kelia lietuvių úostas, latvių uõsta kildinimas iš *(H)oH-s-to, skirtingai nei kilmės versija iš senosios slavų usta ir senosios prūsų austo. Jei *(H)oH-s-to yra teisinga protoforma, artimiausias rytų baltų etimono giminaitis galėtų būti lotynų kalbos ostium 'įėjimas, durys, upės žiotys'.

ENThe initial diphthong of the Lithuanian word úostas [port] and the Latvian word uõsta is etymologically ambiguous. It may be considered both a direct reflex of *ō (*eh, *oH) and the specific result of the development of *au. According to the author of the paper, these two etymologies do not necessarily have to be viewed as totally different and contradictory. There have been attempts to relate these two etymological explanations to a common Proto-Indo-European etymon. The paper attempts to dispel the etymological confusion of Lithuanian úostas and Latvian uõsta. Both Lithuanian úostas and Latvian uõsta have the meaning of the “river mouth” in dialects and old writings. An overview of possible etymological hypotheses allows stating that the origin of Lithuanian úostas and Latvian uõsta from *(H)oH-s-to causes least problems, differently from the version of origin from the old Slavic usta and the old Prussian austo. If *(H)oH-s-to is the correct proto-form, the closest relative of the Eastern Baltic etymon could be the Latin ostium [entrance, door, river mouth].

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34505
Updated:
2018-12-17 10:54:22
Metrics:
Views: 17    Downloads: 3
Export: