Z prac Polsko-Litewskiej Komisji ds. Podręczników Historii i Geografii

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Z prac Polsko-Litewskiej Komisji ds. Podręczników Historii i Geografii
In the Book:
Przez Kresy i historię po obrzeża polityki / red. Iwona Hofman, Wojciech Maguś. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. P. 224-230
Keywords:
LT
20 amžius; Lenkija (Poland); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Mokslas / Science; Mokslinis ugdymas / Scientific education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama Lenkų-lietuvių istorijos ir geografijos vadovėlių komisijos veikla. Ši komisija pradėjo darbą 1992 m. Lenkijos Respublikos Liaudies švietimo ir Lietuvos Respublikos Kultūros ir švietimo ministerijų susitarimu. Iš Lenkijos pusės jai iš pradžių vadovavo prof. habil. dr. Henrikas Wisneris, po 1995-2000 m. pertraukos komisijos vadovybę perėmė prof. habil. dr. Adamas Suchonskis. Jau 1992 m. liepą Vilniuje įvyko pirmasis organizacinis komisijos narių susitikimas, iki 1995 m. tokie susitikimai vykdavo 1-2 kartus per metus, juose buvo aptariamos Lietuvos ir Lenkijos mokyklose naudojamų vadovėlių recenzijos, aktualiausios istorijos mokymo problemos. Po ilgokos pertraukos, 2000 m. susitikimai atnaujinti, juose imta svarstyti konkrečias Lenkijos ir Lietuvos istorijos, ypač susijusias su kariniais šalių konfliktais XX a., problemas. Komisijos darbas 1992-2010 m. iš esmės buvo sėkmingas, nors jos narių bendrai priimtos protokolinės rekomendacijos sunkiai pasiekdavo vadovėlių autorius ir leidėjus. Straipsnyje kritikuojami Lietuvos autorių parengti V klasės vadovėliai, iš kurių mokosi Lietuvos lenkų ir Lenkijos lietuvių mokyklų moksleiviai. Straipsnio pabaigoje aptariami komisijos planuojami ateityje atlikti darbai, jos rekomendacijų išleidimas tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje, bendro istorijos vadovėlio parengimas, pastebima, kad šių idėjų realizavimui trukdo finansinės problemos.Reikšminiai žodžiai: Istorijos - geografijos vadovėlių komisija; Istorijos vadovėlis; Lenkai; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lietuvos ir Lenkijos komisija istorijos ir geografijos vadovėliams; Lietuvos ir Lenkijos vadovėlių komisija; Tautinė mažuma; Tautinės mažumos; Vadovėliai; Vadovėlis; Ethnic minorities; History - Geography handbook Commission; History handbook; Joint Lithuanian and Polish Textbooks Commission; National minority; Poles; Polish-Lithuanian commission history and geography textbooks; Schoolbook; Textbook; Textbooks.

ENThe article reviews activities of the commission on textbooks of Lithuanian and Polish history and geography. This community was established in 1992 upon the agreement between the Ministry of Education of the Polish National Republic and the Ministry of Education and Culture of the Republic of Lithuania. From the Polish side, the commission was headed by Prof. Dr. Habil. Henrik Wisner, and after the break in its activities in 1995–2000, the management of the commission was delegated to Prof. Dr. Habil. Adamas Suchonskis. In July 1992, Vilnius hosted the first organisational meeting of members of the commission, and from 1995, these meetings took place once or twice per year. They were aimed at discussing reviews of textbooks used in Lithuanian and Polish schools as well as topical issues in the history education. After a long break, in 2000, meetings were resumed. They started to discuss specific problems in the history of Poland and Lithuania, especially with regard to the states’ military conflicts of the 20th century. The commission’s work in 1992–2010 was successful, although protocol recommendations adopted by its members hardly reached authors and publishers of textbooks. The article criticises 5th form textbooks produced by Lithuanian authors, which are used to teach Polish pupils of Lithuania and Lithuanian pupils of Poland. The article ends with discussions of works the commission is planning to implement in the future, the publication of its recommendations in Lithuania and Poland, the publication of a common history textbook, noting that the realisation of these ideas is impeded by financial problems.

ISBN:
9788377801291
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34485
Updated:
2013-04-28 23:07:52
Metrics:
Views: 11
Export: