Laidotuvės Biržų Radvilų dvaro aplinkoje XVI–XVII a.: socialinės komunikacijos reiškinys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laidotuvės Biržų Radvilų dvaro aplinkoje XVI–XVII a.: socialinės komunikacijos reiškinys
Alternative Title:
Funeral in the environment of the manor of Biržai Radvilos in the 16th-17th centuries: the phenomenon of social communication
In the Journal:
Žiemgala. 2008, Nr. 1, p. 13-16
Keywords:
LT
Radvilos (Radziwill; Radvila family); Biržai; Dubingiai; Kėdainiai; Lietuva (Lithuania); Istoriografija / Historiography; Komunikacija / Communication; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Bajorai. Didikai. Valdovai / Gentry. Nobles. Kings.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama reta kultūros istoriografijoje ir sunkiai istoriniuose šaltiniuose aptinkama tema – didikų ir bajorų laidotuvės Radvilų Biržų kunigaikštystėje XVI–XVII a. Aptariama Radvilų „keliaujančio nekropolio“ problema (Biržai, Vyžuonos, Dubingiai, Kėdainiai), analizuojama laidotuvių rengimas ir eiga, bendruomenės dalyvavimo jose ypatumai. Surinkti duomenys padeda pažinti aptariamojo laikotarpio mirties vaizdinius, praplečia suvokimą apie skirtingų socialinių sluoksnių tarpusavio ryšius išskirtinėmis gyvenimo progomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Biržai; Biržų kunigaikštystė; Didikų ir bajorų laidotuvės; Istoriografija; Laidotuvės; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Radvilos (Radziwill; Radvila family); Radvilų „keliaujantis nekropolis“; Socialinė komunikacija; Biržai; Duchy of Birzai; Family of Radvilos; Funeral; Funeral of noblemen; Historiography; Social communication; The Radziwill family; Travelling necropolis of the Radziwill.

ENIn the article the author describes a rare in cultural historiography and historical sources theme - the funeral of noblemen in the Duchy of Biržai Radvilos in the 16th-17th centuries. There is described Radvilos "travelling necropolis" (Biržai, Vyžuonos, Dubingiai, Kėdainiai), analyzed the preparation for the funeral and its course, and the peculiarities of the community taking part in it. The gathered data help get to know the ideas of death of that period and broaden the understanding concerning the interrelations of different social strata on such occasions. [From the publication]

ISSN:
1392-3781
Related Publications:
Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės. T. 4 Algimantas Miškinis. Vilnius : Savastis, 2009. 630 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34468
Updated:
2022-01-17 12:23:22
Metrics:
Views: 20    Downloads: 6
Export: