Joniškėlio šnektos būdvardžiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Joniškėlio šnektos būdvardžiai
Alternative Title:
Adjectives in the subdialect of Joniškėlis
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2011, 1, p. 83-89
Keywords:
LT
Joniškėlis; Panevėžys; Lietuva (Lithuania); Liaudies kultūra / Folk culture; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas tarmių morfologijos problemoms. Jame išsamiai aprašomi rytų aukštaičių panevėžiškių patarmės Joniškėlio šnektos būdvardžių kamienai. Aptariami pagrindiniai visų linksnių formų skirtumai nuo bendrinės kalbos. Daromos tokios išvados: 1) šnektoje geriausiai išlaikyti a (f. ā) ir ia (f. iā) kamienų būdvardžiai; 2) visų kamienų būdvardžių vyriškosios bei moteriškosios giminės daugiskaitos naudininko formos – sutrumpėjusios dviskaitos formos; 3) visų kamienų vienaskaitos ir daugiskaitos vietininkų formų dvivokalės galūnės pakeistos vienvokalėmis; 4) a (f. ā) ir ia (f. iā) kamienų vyriškosios giminės vienaskaitos naudininkas kirčiuojamas tvirtagališkai ir sutampa su sutrumpėjusia vienaskaitos vietininko forma; 5) Joniškėlio šnektoje u (f. iā) kamienas yra vienas iš neproduktyviausių; šnektoje u (f. iā) kamieno būdvardžių vienaskaitos kilmininkas gali būti dvejopas: šalia u kamieno vietomis pasitaiko naujadarinių formų su ia / a kamieno galūnėmis; u (f. iā) kamieno būdvardžių moteriškosios giminės vienaskaitos įnagininkas (su) plačià šnektoje turi kitokią formą (dažniausiai vartojama forma ne su -č, kaip įprasta, o su –t [..]). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Būdvardis; Joniškėlio šnekta; Kamienas; Kamienų mišimas; Rytų aukštaičiai; Rytų aukštaičiai, Joniškėlio šnekta; Tarmė; Adjective; Amalgamation of stems; Dialect; Eastern Highlanders; Stem; Subdialect of Joniškėlis; The subdialect of Joniškėlis.

ENThe article is intended to the problems of dialectal morphology. In this article the stems of the adjectives of Joniškėlis’ subdialect (Eastern Highlanders Panevėžiškiai) are described. The main differences between forms of all cases and the general language are discussed. Such conclusions are drawn: 1) the adjectives with the a (f. ā) and ia (f. iā) stems are best preserved; 2) all stems of adjectives of the plural feminine and masculine forms of Dative are shortened forms of dual number 3) the bivocal inflections of all stems from singular and plural of Locative case are changed into mono-vocal 4) masculine gender singular Dative of the stems a (f. ā) and ia (f.iā) is marked with the circumflex accent and coincides with shortened form of singular Locative case 5) in the subdialect of Joniškėlis u (f. iā) stem is one of the most unproductive; the singular Genitive of the adjectives with the u (f. iā) stem can be twofold in the subdialect: next to the u stem sometimes new forms with the endings of the ia/ a stem occur; the feminine gender singular adjectives with the stem u (f. iā) of instrumental case (su) plačià has different form in the dialect (mostly used form is not with the usual –č but with –t [..]). [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34428
Updated:
2018-12-17 13:08:41
Metrics:
Views: 28    Downloads: 1
Export: