Antanas Tyla. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas per dvidešimtmetį karą (1648-1667) : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antanas Tyla. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas per dvidešimtmetį karą (1648-1667): recenzija
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2011, 2010/2, p. 165-170
Recenzuojama knyga: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas per dvidešimtmetį karą (1648-1667) Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. 400 p.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Antano Tylos monografija „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas per dvidešimtmetį karą (1648–1667)“. Nuosekliai derinant empirinio, teorinio ir statistinio tyrimo metodus monografijoje atskleidžiama LDK mokesčių sistemos raida. Mokesčių reformos rezultatų analizė leido autoriui konstatuoti, kad seimuose numatyti ir surinkti mokesčiai padengė valstybės programas dėl krašto apsaugos ir gynybos finansavimo. Šios priemonės apsaugojo nuo kariuomenės konfederavimosi ir savivalės, o tuo pačiu garantavo galimybę atremti išorės pavojų. Atlikta kruopšti statistinė archyvinių duomenų analizė parodė, kad visos reformos ir iniciatyvos prisidėjo prie įplaukų į iždą didinimo, iždo veiklos plėtros ir teikė finansinę paramą valstybei. Aptariama knyga yra ir nuosekli dvidešimt metų trukusio karo ir LDK valstybingumo istorija. Šią knygą galima skaityti ir kaip valstybės valdymo institucijų raidos istoriją. Recenzijoje teigiama, kad Lietuvos istoriografija pasipildė nauju reikšmingu darbu, ženkliai praplėtusiu ikišiolinius Konstantino Avižonio, Ryszardo Rybarskio, Annos Filipczak-Kocur, Józefo Morzy XVII a. Lietuvos valstybės finansų, ūkio ir demografinių procesų tyrimus.Reikšminiai žodžiai: 1648-1667 m. karas; Iždas; Karas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mokestis; Valstybės mokesčių sistema; Viešasis administravimas; Fisc; Public administration; State due system; Tax; The Grand Duchy of Lithuania; The Great Duchy of Lithuania; The Treasury; The war of 1648-1667; War.

ENThe review focuses on the monograph “Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas per dvidešimtmetį karą (1648–1667)” [The Treasury of the Grand Duchy of Lithuania during the Twenty Years’ War (1648–1667)] by Antanas Tyla. A coherent combination of empirical, theoretical and statistical research methods helps the monograph to reveal the development of the tax system of the Grand Duchy of Lithuania (GDL). Having carried out the analysis of results of the tax reform, the author states that taxes envisaged in the seimas sittings and collected covered the national programmes on the financing of national defence. These measures prevented the confederation and lawlessness of the armed forces and at the same time guaranteed the possibility to resist external dangers. A thorough statistical analysis of archive data showed that all reforms and initiatives contributed to the increase in the revenues in the treasury and the development of treasury operations as well as provided financial support to the state. The reviewed book is also a consistent history of the twenty years’ war and the GDL statehood. This book could also be read as the history of the development of public government institutions. The review states that Lithuanian historiography was supplemented with a new significant work which has considerably broadened the previous studies of Lithuanian financial, economic and demographic processes of the 17th c. written by Konstantinas Avižonis, Ryszard Rybarski, Anna Filipczak-Kocur, Józef Morzy.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34401
Updated:
2022-01-17 13:08:39
Metrics:
Views: 27    Downloads: 9
Export: