Kai kurių prielinksnių vartojimas Burbiškių kaimo (Lenkija) šnektoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurių prielinksnių vartojimas Burbiškių kaimo (Lenkija) šnektoje
Alternative Title:
Some prepositions of the Burbiškiai dialect (in Poland) and their usage
In the Journal:
Baltu filoloģija. 2001, t. 10, p. 45-50
Keywords:
LT
Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Lenkų kalba / Polish language; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje trumpai aprašomi Burbiškių šnektos prielinksniai, nustatomos kai kurios prielinksninių konstrukcijos, kurios yra vartojamos kitaip negu bendrinėje kalboje, reikšmės. Burbiškių šnektai būdinga platesnė negu bendrinėje kalboje daugumos prielinksninių konstrukcijų vartosena. Ji lietuvių bendrinėje kalboje yra nenorminė, tačiau šnektos plote egzistuoja kaip gyva norma ir atlieka savo komunikacinę funkciją. Šnektos prielinksninėms konstrukcijoms bendrinėje kalboje atliepia linksniai, prielinksniai bei kitokios (dalyvinės, padalyvinės) konstrukcijos. Šio kaimo tarmėje yra vartojami daugiareikšmiai ir vienareikšmiai prielinksniai. Daugiareikšmiai prielinksniai – tai daugiausia senybiniai (pirminiai) prielinksniai, iš kurių kitokių nei įprastos bendrinės kalbos vartosenai reikšmės turi ant, arti, iš, netoli, nuo, per, po, pro, sulig, tarp, už, virš. Vienareikšmiai prielinksniai – tai dažniausiai naujybiniai (antriniai), jų reikšmės daugeliu atvejų sutampa su bendrinės kalbos prielinksnių reikšmėmis. Burbiškių šnektoje yra du paskolinti iš lenkų kalbos prielinksniai opruč, kuris yra vartojamas bendrinės kalbos prielinksnio be / išskyrus reikšme ir vedluk – vartojamas pagal / anot reikšme. Burbiškių tarmėje prielinksniai yra vartojami su keturiais linksniais – su kilmininku, naudininku, galininku ir įnagininku. Tarmėje kai kurie prielinksniai nėra iš viso vartojami arba pasitaiko labai retai. Nepastebėta, pavyzdžiui, tokių bendrinei ir šnekamajai kalbai būdingų prielinksnių kaip, greta, įstrižai įkypai, įkandin, apart ir kitų.Reikšminiai žodžiai: Izoliuotos šnektos; Lietuvių dialektologija; Prielinksniai; Prielinksnis; Punsko lietuvių tarmė; Punsko šnekta; Tarminė fonetika; Dialect phonetics; Isolated dialects; Lithuanian dialect of Punsk; Lithuanian dialectology; Preposition; Prepositions; Punsk dialect.

ENThis article investigates the phonetic variants and meanings of certain prepositions in a Lithuanian dialect which differ from those of the standard language in their usage. The prepositions are classified according to Jonas Sukys's classification in his "Linksni ir prielinksni vartojimas". Two Burbiškiai dialect prepositions opruč; vedluk, borrowed from the Polish language, are the focus of attention. The scope of usage of many prepositions in this dialect is broader than that of the Lithuanian Standard language. When translating phrases with these prepositions into Standard Lithuanian, cases, prepositions and other constructions must be utilised. [text from author]

ISSN:
1691-0036
Related Publications:
Polsko-litewskie kontakty językowe na Suwalszczyźnie / Józef Marcinkiewicz. Poznań : Katedra Skandynawistyki i Baltologii, 2003. 199 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34395
Updated:
2017-04-30 22:57:11
Metrics:
Views: 15
Export: