Tarp Scilės ir Charibdės : Lietuvos kultūros vertybių transpozicija Antrojo pasaulinio karo metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarp Scilės ir Charibdės: Lietuvos kultūros vertybių transpozicija Antrojo pasaulinio karo metais
Alternative Title:
Between Scylla and Charybdis: the transposition of the cultural property of Lithuania during World War II
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2011.
Pages:
279 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Lietuvos kilnojamosios kultūros vertybės Antrojo pasaulinio karo metais — Lietuvos kultūros vertybių transpozicija pirmosios sovietų okupacijos laikotarpiu — Nacistinės Vokietijos politika okupuotų valstybių kultūros vertybių atžvilgiu — Planingas ir ideologiškai motyvuotas Lietuvos kultūros vertybių grobimas nacistinės okupacijos metais — Trečiojo reicho reikmėms ir... sau — Išimtis iš taisyklės: Lietuvos archyvinių dokumentų transpozicija iš Baltarusijos — Lietuvos kultūros vertybių restitucija pasibaigus Antrajam pasauliniam karui — Išsaugoti ir sugrąžinti: Sąjungininkų politika karo metu perkeltų kultūros vertybių atžvilgiu — „Kompensacinė restitucija“ ir Lietuvos SSR — Lietuvos kultūros vertybių, perkeltų Antrojo pasaulinio karo metais į Vakarus, restitucijos problemos sprendimas ir rezultatai — Išvados — Santrumpos — Between Scylla and Charybdis. The transposition of the cultural property of Lithuania during World War II — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius. 1940-1990; Baltarusija (Belarus); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Kultūros paveldas / Cultural heritage; Tarptautiniai konfliktai. Karai / International conflicts. Wars; Transportas / Transport; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje, remiantis Lietuvos ir užsienio šalių archyvuose saugomais dokumentais, istoriografinėmis publikacijomis, nagrinėjamas Lietuvos kilnojamųjų kultūros vertybių likimas Antrojo pasaulinio karo metais. Pirmoje knygos dalyje atskleidžiama Lietuvos kultūros vertybių transpozicija, vykdyta pirmosios sovietų okupacijos laikotarpiu, apžvelgiama nacistinės Vokietijos politika okupuotų valstybių kultūros vertybių atžvilgiu, nušviečiamas karo metais nacių vykdytas Lietuvos žydų kultūros vertybių grobimas ir Lietuvos kultūros paveldo saugyklų „valymas", pateikiami nauji faktai apie Vilniaus valstybinio archyvo dokumentų, sovietų išvežtų j Baltarusiją, grąžinimą į Lietuvą. Antroje dalyje nagrinėjama antinacinės koalicijos šalių politika perkeltų kultūros vertybių atžvilgiu, restitucijos procesas karui pasibaigus bei jo pasekmės Lietuvos kultūros vertybių, atsidūrusių Vakaruose, grąžinimui į tėvynę. Ši knyga yra autoriaus atliekamų Lietuvos kilnojamųjų kultūros vertybių, įvairiais istoriniais laikotarpiais atsidūrusių už šalies ribų, paieškos ir grąžinimo problemos tyrinėjimų tęsinys.Reikšminiai žodžiai: Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 (World War II); II Pasaulinis karas; Kompensacinė restitucija; Lietuvos kultūros vertybės; Restitucija; Sovietų Sąjunga (SSRS; Soviet Union; USSR); Sovietų ir nacių okupacijos; Transpozicija; Vokietija (Germany); Equivalent compensation; Germany; Lithuanian cultural properties; Lithuanian cultural values; Restitution; Second world war; Soviet Union; Soviet and Nazis occupation; Transposition.

ENBased on the documents kept in Lithuanian and foreign archives and historiographical publications, the monograph explores the fate of Lithuanian cultural goods during World War II. The first part of the book reveals the transposition of Lithuanian cultural goods carried out during the first Soviet occupation period, overviews the policy of Nazi Germany with regard to the cultural goods of occupied states, reveals the seizure of cultural goods of Lithuanian Jews and the “cleaning” of Lithuanian cultural heritage repositories performed by the Nazis during the war, presents new facts about the restitution to Lithuania of documents of Vilnius State Archives, which have been taken to Belarus. The second part investigates the policy of the anti-Nazi coalition with regard to transposed cultural goods, the process of restitution after the war and its consequences for the restitution of Lithuanian cultural values from the West to their homeland. This book is the continuation of the author’s research of the problem of the search and restitution of Lithuanian cultural goods which have been transposed from the country at different historical periods.

ISBN:
9789955343271
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34363
Updated:
2021-03-02 22:08:04
Metrics:
Views: 23
Export: