Napoléon et la Lituanie: un personnage lituanien dans la peinture et la littérature françaises du XIXe siécle

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Prancūzų kalba / French
Title:
Napoléon et la Lituanie: un personnage lituanien dans la peinture et la littérature françaises du XIXe siécle
Alternative Title:
Napoleonas ir Lietuva: personažas lietuvis XIX amžiaus prancūzų dailėje ir literatūroje
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2011, t. 55, p. 85-97
Keywords:
LT
Balzakas; Napoleonas; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Dailė / Art; Literatūros teorija ir kritika / Literary science and criticism; Tapyba / Painting.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis nagrinėja dar menkai žinomą faktą – personažą lietuvį garsaus Napoleono dailininko Jeano Antoine’o Gros paveiksle „Ylavos mūšis“ (1808 m.). Atlikus paveikslo genezę, siūloma jo analizė, kurios metodika remiasi semiotinio skaitymo elementais; tuo būdu atskleidžiamas lietuvio husaro vaidmuo istoriniame pasakojime ir paveikslo struktūroje. Nubrėžiamas ir tolesnis virtualus lietuviško personažo kelias – jo vaidmuo kito garsaus prancūzų dailininko Eugene’o Delacroix paveiksle „Laisvė, vedanti tautą“ (1831 m.). Atskleidžiamas Gros tapybos poveikis literatūrai – Honore de Balzaco romanams. Straipsnyje pateikiama Balzaco romano „Kaimo gydytojas“ (1832–1833 m.) aspektinė analizė, nes šio romano herojaus prototipas žymus Vilniaus gydytojas, Vilniaus universiteto profesorius Jozefas Frankas. Analizėje akcentuojama trinarė grupė Gros–Balzacas– Lietuva. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Balzakas; Gros paveikslas; Lietuvis; Lietuviškas personažas; Literatūra; Napoleonas; Prancūzų dailė; Prancūzų literatūra; Tapyba; Vaizdinys; 19 amžius; Balzac; French literature; French peinting; Gros painting; Image; Literature; Lithuania; Lithuanian; Lithuanian character; Napoleon; Painting; The nineteenth century.

ENThe article analyses a barely known fact, i.e. a Lithuanian character in the painting “The Battle of Eylau” (1808) by a famous painter Antoine-Jean Gros. Having performed a genesis of the painting, it is offered to analyse it. The methods of the analysis are based on the elements of semiotic reading. It helps reveal the role of a Lithuanian hussar in the historic narrative and the structure of the painting. The further virtual path of the character is depicted, i.e. his role in another painting by a famous French painter Eugene Delacroix. The impact of literature paintings by Gros in novels by Honore de Balzac is revealed. The article presents an aspect analysis of the Balzac’s novel “Le Vicaire des Ardennes”, since the famous professor of Vilnius University Joseph Frank was the prototype of the main hero of this novel. The analysis emphasizes the trinomial group: Gros–Balzac–Lithuania.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Atsiminimai apie Vilnių / Jozefas Frankas. Vilnius : Mintis, 2001. 619 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34335
Updated:
2018-12-17 13:08:32
Metrics:
Views: 35    Downloads: 9
Export: