Gimęs stebėti, kurti ir įamžinti : Napoleono Ordos pasekėjas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gimęs stebėti, kurti ir įamžinti: Napoleono Ordos pasekėjas
In the Journal:
Žemaičių žemė. 2008, Nr. 1, p. 12-15
Keywords:
LT
Arūnas Eduardas Paslaitis; Napoleonas Orda; Baltarusija (Belarus); Onuškis; Sintautai; Svėdasai; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Architektūra / Architecture; Ikonografija / Iconography; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Liaudies menas / Folk art.
Summary / Abstract:

LTPrieš 133 metus bajoras, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilietis, gabus muzikas ir dailininkas Napoleonas Orda (1807–1883) sunkiu valstybei laikotarpiu pasiryžo įamžinti Tėvynės istorinę atmintį. Jis važinėjo po istorines LDK vietas ir piešė pilis, dvarus, bažnyčias. Laikui bėgant tie piešiniai tapo ikonografiniais dokumentais. Jų šiandien randame įvairiuose leidiniuose. Panašia veikla kaip ir N. Orda jau daug metų Lietuvoje užsiima architektas Arūnas Eduardas Paslaitis. Nors per paskutiniuosius 20 metų Vilniuje buvo surengtos 4 jo piešinių parodos, tikriausiai vis dar yra daugybė žmonių, negirdėjusių apie jo sukauptą kolekciją. A. E. Paslaitis per 40 metų skersai išilgai išvažinėjo Lietuvą, Kaliningrado sritį, Baltarusiją, užfiksavo daugybę lietuviškų paminklų. Kaip sako pats architektas, piešti važiuoja pasirengęs, žinodamas, ką fiksuos. Atvykęs į vietą, daro eskizus ir daugybę foto nuotraukų. Dažnai maršrutą jam tenka keisti, nes, pasikalbėjus su žmonėmis, paaiškėja iki to laiko jo nežinoti objektai. Piešia ne tuos paminklus, kurie restauruojami, apie kuriuos nemažai rašoma, bet tuos, kurie primiršti, griūva, nyksta. Piešinių autorius taip pat yra vedžiojamas savų atradimų: užfiksavęs kokį netikėtą ar labai įdomų statinį, A. E. Paslaitis nepamiršta jo, ieško daugiau duomenų apie jį ir po kurio laiko vėl sugrįžta į tą pačią vietą, jau kitaip tą patį objektą matydamas. Tokie paminklai, kaip Sintautų bažnyčia, Norviliškių, Baltadvario vienuolynai, mediniai Gaidelių, Gačionių dvareliai, Svėdasų, Adomynės, Onuškio, Alantės, Zyplių dvarų rūmai, yra piešti ne vieną kartą.Reikšminiai žodžiai: Architektas A. E. Paslaitis; Architektūros paveldas; Arūnas Eduardas Paslaitis; Kultūros paveldas; LDK kultūros paminklų ikonografija; Lietuvos architektūros paveldas; Napoleonas Orda; Piešiniai; Piešinių paroda; Piešinys; Piešėjas; XX a. Lietuvos architektūra; Architect A. E. Paslaitis; Architectural heritage; Arunas Eduardas Paslaitis; Arūnas Eduardas Paslaitis; Cultural heritage; Drawing; Drawings; Drawings exhibition; Graphic artist; Iconography of the cultural heritage of Grand Duchy of Lithuania; Lithuania architecture of the 20th century; Lithuanian architectural heritage; Napoleonas Orda.

EN133 years ago, a nobleman, a citizen of the Grand Duchy of Lithuania, and a talented musician and artist Napoleon Orda resolved to record the historian memory of the motherland during its hard times. He travelled across historical places of the GDL and painted castles, estates and churches. With time, these paintings became historiographical documents. Today, we can find them in various publications. Architect Arūnas Eduardas Paslaitis for many years has been engaged in similar activities. Although for the past 20 tears Vilnius has hosted 4 exhibitions of his paintings, there are still a great many of people who have not heard about his collection. Over the last 40 years, Mr. Paslaitis travelled across the whole of Lithuania, the Kaliningrad Region and Belarus and recorded a great many of Lithuanian monuments. According to the architect himself, when travelling, he always knows what he is going to paint. Upon the arrival to the required place, he makes sketches and a number of photos. He is usually forced to change the route, since, after having talked with people, he finds out about objects previously unknown to him. He does not paint objects under restoration and the objects which are well known. He paints objects which have been forgotten, which are decaying and vanishing. The author of paintings does not forget his discoveries: having recorded a peculiar or very interesting construction, Arūnas Eduardas Paslaitis does not forget about it. He searches for more information about the objects, and, after a certain period of time, returns to the same place with another vision of the same object. Such monuments as the Church of Sintautai, monasteries of Norviliškės, Baltadvaris, and wooden manors of Gaideliai, Svėdasai, Adomynė, Onuškis, Alantės and Zypliai have been painted more than once.

ISSN:
1392-2610
Related Publications:
Napoleonas Orda : senosios Lietuvos architektūros peizažai / Vytautas Levandauskas, Renata Vaičekonytė-Kepežinskienė. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006. 350 p. : iliustr.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34332
Updated:
2018-12-17 12:23:20
Metrics:
Views: 21    Downloads: 7
Export: