Išeivijos lietuvių etikos ir kultūros steigtis Algimanto Mackaus publicistikoje ir poezijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Išeivijos lietuvių etikos ir kultūros steigtis Algimanto Mackaus publicistikoje ir poezijoje
Alternative Title:
Ethical and cultural founding of Lithuanian exile in the essays and poetry of Algimantas Mackus
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2011, t. 55, p. 43-53
Keywords:
LT
Algimantas Mackus; Migracija / Migration; Etika / Ethics; Mitologija / Mythology; Poezija / Poetry; Tremtis. Tremtiniai / Deportees. Exile.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – aptarti lietuvių demitologizaciją, etikos ir kultūros steigtį Algimanto Mackaus publicistiniuose ir poetiniuose tekstuose. Steigties terminas pasiskolinamas iš Arūno Sverdiolo apmąstymų apie valstybės steigtį senovės Graikijoje, Atėnuose ir Spartoje. Mūsų tyrime steigties sąvoka taikoma lietuvių išeivijos antrosios bangos etinei ir kultūrinei situacijai aptarti remiantis minėto poeto ir publicisto kūryba. Mackus savo eilėraščių rinkiniuose ir publicistikos straipsniuose steigia naują – egzilinę – lietuvybę, ją priešindamas daugumos vertybėms: pompastikai, tuščiam politikavimui ar kitokiam viešam kalbėjimui. Mackaus bendrumo su kitais egzilais suvokimas savitas: būti kartu, bet išlikti individualiems. „Nužemintųjų“ generacijos atstovo tekstai yra kuriantys, o ne vien išsakantys. Jaučiamos pastangos išvaduoti lietuvius iš nacionalinių pasakojimų įtakos ir įtvirtinti žodžio ir veiksmo dėl vertybių tapatumą. Ypač Mackus pabrėžia tokios steigties racionalumą, priešinamą instinktams. Taip gimsta sąmoningas žmogus, pajėgus kurti ir rasti prasmę pačioje sunkiausioje gyvo žmogaus būsenoje – egzilyje, kuriame prasta viskas, išskyrus galimybę steigti. Ši galimybė yra būtinybė, nes mąstymas, kartą tapęs laisvu, jau negali pats savęs apgauti – tai liberalusis imperatyvas, paverčiantis asmenį žmogumi. Egzilo gyvenimas, pasak Mackaus, yra imperatyvas kurti mirties ir nevilties akivaizdoje, išsaugant drąsą ir liberalią dvasią.Reikšminiai žodžiai: Algimantas Mackus; Atsakomybė; Egzilis; Etikos steigtis; Išeivija; Kultūra; Kultūros steigtis; Mitas; Poezija; Poezija. esė; Publicistika; Tradicija; Algimantas Mackus; Cultural founding; Culture; Essay; Essays; Ethical founding; Exile; Myth; Poetry; Responsibility; Tradition.

ENThis article discusses the ethical and cultural founding of Lithuanian exile, focusing on Algimantas Mackus's poetry and essays. The humanization of Lithuanian individual myths is analyzed from an axiological point of view. This article also gives some insight into the reasons for an active Lithuanian individuality; the meaning of exile, and the responsibility of creating and facing up to death, which is the only representation of God; and the relation between freedom and personal responsibility (Vincas Kudirka's biography and Vytautas Kavolis's works "nužemintųjų generacija" and "Žmogaus genezė" provide the context of this analysis). The article concludes that the only possibility of exile is the ethical and cultural self-founding of a person. [text from author]

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34319
Updated:
2018-12-17 13:08:30
Metrics:
Views: 38    Downloads: 19
Export: