Teisinio papročio reikšmė teisiniam reguliavimui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisinio papročio reikšmė teisiniam reguliavimui
Alternative Title:
Role of legal custom in legal regulation
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 24 (16), p. 204-213
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Normatyvinis reguliavimas; Paprotinė teisė; Teisinis paprotys; Teisinis paprotys Lietuvoje; Teisinis reguliavimas; Customary law; Legal custom; Legal custom in Lithuania; Legal regulation; Normative regulation.
Keywords:
LT
Normatyvinis reguliavimas; Paprotinė teisė; Teisiniai aktai ir įstatymai / Legal acts and laws; Teisinis paprotys; Teisinis paprotys Lietuvoje.
EN
Customary law; Legal custom in Lithuania; Legal custom; Legal regulation; Normative regulation.
Summary / Abstract:

LTIki šiol teisinis paprotys teisės teorijoje beveik nenagrinėtas. Apžvelgiant teisės formų įvairovę būdavo nurodoma, kad teisinis paprotys yra seniausia, šiuolaikinei teisei nelabai reikšminga teisės forma. Tam tikrą sąmyšį tarp Lietuvos teisininkų sukėlė įstatymų leidėjas, naujajame Civiliniame kodekse tiesiogiai įtvirtindamas papročius kaip civilinių santykių reguliavimo priemonę. Taigi kas yra teisinis paprotys ir kokią vietą jis užima valstybių teisinėse sistemose; ar tikrai ši forma atgyvenusi ir teoretikams (bei praktikams) ne itin įdomi, ar užtenka tam tikro visuomeninės praktikos tęstinumo, kad galėtume laikyti ją teisiniu papročiu ir reikalauti iš valstybės ją ginti – tai klausimai, kurie įdomūs ne tik straipsnio autoriams, bet ir, manome, teisinei visuomenei. Straipsnyje nagrinėjama teisinio papročio sąvoka ir požymiai, išskiriantys jį iš kitų normatyvinio reguliavimo mechanizmų. Autoriai siekia atkreipti dėmesį į pozityviojoje teisės teorijoje įprastą ir realų teisinio papročio vaidmenį teisinio reguliavimo mechanizme. Straipsnyje aptariamas požiūris į teisinį paprotį tiek bendrosios, tiek civilinės teisės tradicijose bei Lietuvos įstatymų leidėjo požiūris į šią teisės formą. Taip atskleidžiami paprotinės teisės, palyginti su rašytine centralizuota teise, pranašumai ir trūkumai. Straipsnyje formuluojami svarbiausi teisinio papročio bruožai, leidžiantys jį atskirti ne tik nuo paprasto papročio, bet ir kitų, nuodugniau išnagrinėtų, teisės išraiškos formų. Straipsnio autoriai propaguoja platesnio ir gilesnio požiūrio į teisinį paprotį paiešką. [Iš leidinio]

ENThe authors of the article seek for broader and deeper definition of legal custom. The article explores definition of legal custom, it features and differencies from other instruments of normative regulation, including non legal custom and state created law. The authors draw attention to the role of legal custom, which is usually accepted by positivist legal theories, and which can be actually observed. The article explores the role of legal custom in legal systems of Common law and Continental law, including Lithuania. The article also analyses positive and negative aspects of customary law. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34303
Updated:
2018-12-17 11:03:15
Metrics:
Views: 70    Downloads: 8
Export: