Vietininkiniai būdvardžiai - archajinė senųjų raštų posesyvumo raiškos priemonė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vietininkiniai būdvardžiai - archajinė senųjų raštų posesyvumo raiškos priemonė
Alternative Title:
Locative adjectives - a specific archaic form expressing possession in Old Lithuanian writings
In the Journal:
Baltistica. 2000, t. 35, Nr. 2, p. 151-157
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Senieji raštai; Vietininkiniai būdvardžiai; Mikalojus Daukša; Old writings; Locative adjectives; Mikalojus Daukša.
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Mikalojus Daukša; Senieji raštai.
EN
Old writings.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama posesyvumo raiškos priemonė senuosiuose lietuvių rašto paminkluose. Juose vartojami vadinamieji vietininkiniai būdvardžiai. Dažniausiai kalbamieji būdvardžiai reiškia vietą arba erdvines sąvokas, tačiau jų semantinėje struktūroje esama ir posesyvinės reikšmės komponento. Iš lietuvių senųjų raštų vietininkinių būdvardžių gausa išsiskiria M. Daukšos „Postilė“. Čia aptinkama šešiolika skirtingų kalbamųjų būdvardžių, dažniausia vartojamas „dangujejis“. Jis bene vienintelis aptinkamas ir kai kuriuose kituose senuosiuose raštuose. Iš tokios „dangujejis“ paplitimo geografijos galima daryti išvadą, kad vietininkiniai būdvardžiai labiausiai buvo vartojami rašiusiųjų viduriniuoju raštų kalbos variantu. Konkurencija su priesaginiais būdvardžiais ir ypač su daiktavardžio kilmininku veikiausiai yra pagrindinė vietininkinių būdvardžių išnykimo priežastis. Dabartinėje kalboje vietininkiniai būdvardžiai bėra archajinė kategorija. [parengta pagal anglišką santrauką]

ENThe paper deals with a construction expressing possession encountered in Old Lithuanian writings. In this construction a noun in the locative forms the base to which the enclitic pronoun jis is added. In most instances the adjectives under discussion describe a place or a spatial concept but there is a possessive component of meaning in their semantic structure, too. Daukša's "Postilla" offers the largest number, i. e. 16 different adjectives of this kind, most frequent of which is "dangujejis". This is almost the only one that occurs in other old writings. From the geography of the most frequently used adjective "dangujejis" we may conclude that attributives with the locative plus "jis" were most used by those who employed the central variant of the written language. Competition with adjectives with suffixes and especially with the genitive of the noun is the main reason for the later disappearance of attributives with the locative plus "jis". In present-day Lithuanian the adjectives under discussion constitute essentially an archaic category. [From the publication]

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34300
Updated:
2018-12-17 10:45:52
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: