Jaunųjų 15–17 metų futbolininkų rengimo Lietuvoje ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunųjų 15–17 metų futbolininkų rengimo Lietuvoje ypatumai
Alternative Title:
Training peculiarities of young football players (aged 15-17 year ) in Lithuania
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2011, Nr. 4 (66), p. 18-26
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Adaptacija; Futbolas; Judėjimo (motoriniai) gebėjimai; Treniruotės programa; Adaptation; Football; Movement abilities; Training program.
Keywords:
LT
Kūno kultūra ir sportas / Physical training and sports; Ugdymas / Education; Kūno kultūra / Physical training.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje iki šiol mažai tyrinėtas futbolininkų rengimas, kaip vientisa, integrali ilgus metus trunkanti speciali sportinė edukacinė sistema, apimanti atrankos, pradinio, specialiojo ir elitinio rengimo etapus. Dar per mažai žinoma apie jaunųjų futbolininkų organizmo natūralų antropomorfologinių ir antropometrinių rodiklių kitimą, motorinių gebėjimų pokyčius visuose rengimo etapuose. Trūksta įvairaus amžiaus futbolininkų treniruotės turinio, struktūros, varžybinės veiklos analizės ir vertinimo, todėl egzistuoja ne tik teorinė, bet ir praktinė įvairaus amžiaus tarpsnių futbolininkų rengimo problema. Tyrimo tikslas – sukurti jaunųjų futbolininkų (15-17 metų) rengimo programą, ją realizuoti metiniame treniruotės vyksme ir įvertinti jos veiksmingumą. Taikyti tyrimo metodai: teorinis ir praktinis metinės treniruotės struktūros ir turinio modeliavimas; pedagoginis vienos alternatyvos eksperimentas; sportinio judėjimo (motorinių gebėjimų) testavimas; organizmo adaptacijos prie fizinių krūvių testavimas; matematinė statistika. Metiniame treniruotės vyksme atliktos 198 pratybos, žaistos 42 rungtynės. Pratybos vyko reguliariai 3-5 kartus per savaitę, kiekvienas mikrociklas atitiko rengimo etapą.Beveik kiekvieną savaitgalį vyko kontrolinės ar oficialios varžybos. Numatytomis datomis vyko futbolininkų testavimas. Nustatyta, kad labai padidėjo tiriamų 15-17 metų futbolininkų, žaidžiančių futbolą ne mažiau kaip 6 metus, fizinio išsivystymo rodikliai: eksperimento laikotarpiu tiriamieji ūgtelėjo vidutiniškai 2 cm (p <0,0001), jų kūno masė padidėjo 2 kg (p <0,001), o raumenų masė – beveik 1,5 kg (p <0,001), nuo 4,96 ± 0,55 l iki 5,16 ± 0,48 l pakito (p <0,01) ir gyvybinio plaučių tūrio rodiklis. Pagerėjo visi sportinio judėjimo (motoriniai) gebėjimai, įvertinti kūno judėjimo įvairiomis kryptimis testais. Vertikalaus šuolio atsispiriant abiem kojomis ir mojant rankomis aukštis vidutiniškai pagerėjo nuo 48,49 ± 3,64 cm iki 49,18 ± 4,17 cm (p >0,05), tačiau dar labiau pagerėjo (p <0,01) vertikalaus šuolio atsispiriant abiem kojomis ir mojant rankomis rodiklis (nuo 48,94 ± 3,65 iki 50,76 ± 4,09 cm), kai prieš atsispiriant nuo platformos įgaunamas papildomas pagreitis (Abalakovo testas). Kūno judėjimo vertikaliai horizontalia kryptimi greitis (Margaria testas) taip pat smarkiai gerėjo (p <0,01) – nuo 1,75 ± 0,07 m/s iki 1,85 ± 0,11 m/s. [...]. [Iš leidinio]

ENThere is a shortage of investigation so far on football players training, considering it as long-term, integral and compact educational system, containing the selection period and also fundamental, special and elite phases of development. There is not much knowledge about young football player‘s anthropomorfological and anthropometrical changes, motor abilities changes in all those training periods. There is a lack of data about training content, structure, competition action analysis as well as evaluation while training football players of different age. As a result not only the theoretical but also practical problem of different age football players training is evident. The aim of the research is to create the training program for young football players (15 - 17 years old), to use it in practice during the training and evaluate its efficiency. Methods: theoretical and practical modelling of the training structure throughout the year, pedagogical experiment of one alternative, testing of motor abilities, testing of organism adaptation to the physical load, mathematical statistics. Results of the research: young footballers were playing soccer for 6 years and longer. During the one year cycle of training there were 198 training sessions held and 42 competitions played.The trainings were held regularly 3-5 times a week, considering the microcycle necessary for each training period. Almost every weekend there were control and official competitions held. Certain dates were dedicated for football players testing. As a result of investigation it was found out that the anthropometrical data of young football players (15-17 years old) noticeably increased: during the year the average height increased for 2 cm (p<0.0001), the body weight increased for 2 kg (p<0.001) and almost for 1,5 kg (p<0.001) muscle mass, the index of vital lung capacity has also changed from 4.96±0.55 litres to 5.16±0.48 litres (p<0.01). The abilities to perform sport movements to different directions had also improved. Jumping height while performing the vertical jump with hand movement from the initial standing position on the platform improved almost from 48.49±3.64 cm to 49.18±4.17 cm (p>0.05), however noticeably improved (p<0.01) the result of vertical jumping with hand movement (from 48.94±3.65 cm to 50.76±4.09 cm), when before resisting from the platform the additional jump is performed in order to jump on the platform. Body movement speed while moving vertically to horizontal direction (Margaria test) as well improved significantly (p<0.01) from 1.75±0.07 m/s to 1.85±0.11 m/s. [...]. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Futbolininkių rezultatyvumo statistinis tyrimas / Karolina Kanišauskienė, Simona Veličkaitė. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2019, Nr. 1 (49), p. 54-59.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34292
Updated:
2022-11-07 15:43:53
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: