Studentų gyvenimo kokybė universiteto aplinkoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų gyvenimo kokybė universiteto aplinkoje
Alternative Title:
University environment and the evaluation of students’ life quality
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2011, Nr. 3 (65), p. 36-42
Keywords:
LT
Gyvenimo kokybė; Veiksniai; Vertybių sistema.
EN
Factors; Life quality; Personal values; Quality of life; Students; System of value.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas - nustatyti studentų gyvenimo kokybę universiteto aplinkoje remiantis subjektyvios gerovės suvokimu fiziniu, psichologiniu, socialiniu ir dvasiniu lygmenimis. Gyvenimo kokybė (GK) - tai individualus savo paskirties gyvenime vertinimas kultūros ir vertybių sistemos, kurioje individas gyvena, požiūriu, susijęs su jo tikslais, viltimis, standartais ir interesais. [...] GK yra įvairiapusis kiekvieno žmogaus esamų gyvenimo aplinkybių įvertinimas kultūros, kuriai jis priklauso, ir jo vertybių sistemos požiūriu. GK - tai pirmiausia subjektyvus gerovės suvokimas, apimantis fizinį, psichologinį, socialinį ir dvasinį lygmenis. Kai kada objektyvūs duomenys gali papildyti ar pakeisti GK įvertinimą (tuo atveju, jei individas nesugeba atlikti savianalizės). Klausimyne pateikiami klausimai suskirstyti į grupes pagal šešias gyvenimo sritis, apimančias 24 gyvenimo ypatumus: fizinė (skausmas ir diskomfortas, energija ir nuovargis, miegas ir poilsis), psichologinė (teigiami pojūčiai, mąstymas, mokymasis, atmintis ir dėmesio sutelkimas, savos vertės suvokimas, išvaizda, neigiami pojūčiai), nepriklausomybės laipsnis (judrumas, kasdieniai darbai, priklausomybė nuo vaistų ar gydymo procedūrų, gebėjimas dirbti), socialiniai santykiai (asmeniniai santykiai, praktinė socialinė parama, lytinis aktyvumas), aplinka (fizinė sauga ir saugumas, namų aplinka, finansiniai ištekliai, sveikata ir socialinė priežiūra: prieinamumas ir kokybė, galimybė įgyti informacijos ir įgūdžių, dalyvavimas laisvalaikio ir poilsio renginiuose, išorinė fizinė aplinka, transportas), dvasingumas (religija) ir įsitikinimai. [Iš leidinio]

ENThe quality of human's life is determined by number of factors. These fundamental factors are characterized as health, environment, material well-being which leads to fulfilment of essential life needs, health and social service, opportunity to study, improve. Different opportunities for individuals to satisfy the main needs for life, to get different kind of service, to live life fully have emerged after constant changes of economical relations and the changes of health care, science and education systems. One of the main goals of society and wellness is the reduction of the differences between health, life quality and various citizens groups. Studies of life quality are carried out in many European and world countries according to the united methodology of World Health Organization (WHO). The aim of our research was on the basis of subjective understanding of well-being to identify life quality of students in the university environment. The questionnaire WFOQOL-100 of WHO was used after adapting it for Lithuania. The questions of common character about life and health quality and its evaluation were asked.And the questions of six different life spheres with 24 aspects (physical sphere - pain and discomfort, energy and fatigue, sleep and rest; psychological - positive senses, thinking, studying, memory and absorbed attention, perception of self-evaluation, appearance, negative senses; independence level - mobility, everyday works, dependence on medication or cure procedures, ability to work; social relations - personal relations, practical social support, sexual activity; environment - physical security and safeness, home environment, finance, health and social care: accessibility and quality, possibility to get information and skills, participation in leisure time activity, outside physical environment, transport; spirituality - religion; creed - personal and world experience mindsets, religions, moral values and attitudes) were asked also. The data was analysed while using the methods of descriptive and mathematical statistics. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Fizinis aktyvumas kaip vienas sveikatą lemiančių veiksnių / Vida Gudžinskienė, Jūratė Armonienė, Alvydas Pocevičius. Pedagogika. 2012, 105, p. 86-93.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34289
Updated:
2018-12-16 23:53:11
Metrics:
Views: 5
Export: