Papildomo fizinio rengimo įtaka 7-9 metų amžiaus jaunųjų plaukikų fiziniam išsivystymui ir fiziniam parengtumui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Papildomo fizinio rengimo įtaka 7-9 metų amžiaus jaunųjų plaukikų fiziniam išsivystymui ir fiziniam parengtumui
Alternative Title:
Influence of supplementary physical preparation on physical development and physical preparedness of young swimmers aged 7 to 9 years
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2011, Nr. 3 (65), p. 11-18
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Fizinis išsivystymas; Fizinis parengtumas; Fizinis rengimas; Jaunieji plaukikai; Physical development; Physical preparation; Physical preparedness; Young swimmers.
Keywords:
LT
Kūno kultūra ir sportas / Physical training and sports; Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTFiziniai pratimai vandenyje stimuliuoja vaikų augimą ir vystymąsi. Mokyti plaukti galima nuo 5-6 metų. Kuo anksčiau vaikas išmoksta gerai plaukti, tuo anksčiau plaukimas daro teigiamą įtaką jo organizmo vystymuisi. Mokslininkai savo darbuose gana išsamiai nagrinėjo didelio sportinio meistriškumo plaukikų organizmo adaptaciją prie įvairių fizinių krūvių, fizinio rengimo metodikas ir sportinio parengtumo modelines charakteristikas, tačiau jaunųjų plaukikų rengimo technologijos, jų ugdymo pedagoginiai, socialiniai ypatumai nagrinėti dar nepakankamai. Ypač trūksta darbų, kuriuose būtų nagrinėjamos pradedančiųjų plaukikų rengimo problemos. Literatūros šaltiniuose dar mažai rašoma, koks turėtų būti jaunųjų plaukikų specialiojo ir bendrojo fizinio rengimo, pratybų sausumoje ir vandenyje santykis. Pratybos vandenyje ir sausumoje vienos kitas papildo ir padeda veiksmingiau rengti plaukikus. Tyrimo tikslas – ištirti papildomo fizinio rengimo sausumoje įtaką jaunųjų 7-9 metų amžiaus plaukikų fiziniam išsivystymui ir fiziniam parengtumui. Tyrimas atliktas Klaipėdos miesto sporto centre „Gintaras“.Buvo sudarytos dvi tiriamųjų berniukų grupės – eksperimentinė (n = 8) ir kontrolinė (n = 15). Eksperimentinės grupės vaikai tris kartus lankė pratybas baseine ir du kartus per savaitę treniravosi sporto salėje. Kontrolinės grupės vaikai tris kartus lankė pratybas baseine ir treniravosi pagal įprastą programą. Tyrimo rezultatai parodė, kad mūsų parengta ir įgyvendinta programa, skirta pirmųjų ir antrųjų mokymo plauti metų pradinio rengimo grupėms, buvo veiksminga. Pirmaisiais ir antraisiais rengimo metais jaunieji eksperimentinės grupės plaukikai treniravosi atitinkamai 288 ir 396 valandas, iš jų atitinkamai 180 ir 288 valandos buvo skirtos praktinėms pratyboms, po 12 valandų – teorijai, o papildomam bendrajam fiziniam rengimui sausumoje – po 96 valandas. Kontrolinės grupės tiriamieji treniravosi atitinkamai 192 ir 300 valandų per metus. Nors analizuojant fizinio išsivystymo duomenis matyti, kad eksperimentinės grupės berniukų rodikliai kito šiek tiek daugiau nei kontrolinės grupės tiriamųjų, tačiau galima teigti, kad mūsų sukurta eksperimentinė fizinio rengimo sausumoje programa didesnės įtakos berniukų antropometrinių ir fiziometrinių fizinio išsivystymo rodiklių kaitai per eksperimentinį laikotarpį neturėjo. Eksperimentinės grupės berniukų fizinio parengtumo rezultatai eksperimentiniu laikotarpiu padidėjo daugiau nei kontrolinės grupės tiriamųjų. [Iš leidinio]

ENPhysical exercises, performed in water, stimulate children‘s growth and development. Initial swimming lessons may start at children’s age of 5-6. Obtaining good swimming skills as early as possible makes a positive impact on child‘s body development. Scientific works provide rather deep analysis on elite swimmers’ body adaptation to various physical loads, together with the analysis of physical preparation methodics and model characteristics of sport preparedness; however, not enough material of analysis is provided on young swimmers’ preparation technologies, as well as on pedagogical and social aspects in these athletes’ development. In particular, lack is felt for the scientific works dealing with swimmers’ preparation at the initial stage. Literature sources provide little information on proportion between special and general physical preparation, as well as between workouts in water and overland in young swimmers training. As a matter of fact, workouts in water and overland support each other and provide swimmers’ training more effectiveness. The aim of the work was to investigate influence of supplementary physical preparation overland on young swimmers’ (aged 7 to 9 years) physical development and physical preparedness. The research was carried out in the city of Klaipėda, sport centre ‘Gintaras’.Two groups of investigated male young athletes were compiled, one of them being experimental group (n=8) and other – control group (n=15). Children of experimental group three times a week attended training sessions in the pool, and twice a week had training sessions in sport hall. Control group members attended swimming sessions in the pool three times a week and followed their usual training program. The research results disclosed that program that we prepared and applied for the first and the second training year groups was effective. During the first two years of training, young swimmers of experimental group had training sessions in amount of respectively 288 and 396 hours; 180 and 288 of them were allocated to practical workouts, 12 hours in each year devoted to theoretical education, while supplementary general physical preparation overland took 96 hours each year. Members of the control group used to have training sessions respectively for 192 and 300 hours per year. [...]. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Antrų klasių mokinių mokymo plaukti programos efektyvumas / Laura Vareikaitė, Asta Šarkauskienė, Gabrielė Navardauskienė. Sporto mokslas. 2021, Nr. 1 (99), p. 40-46.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34288
Updated:
2022-11-07 15:43:52
Metrics:
Views: 3
Export: