Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas nusikaltimų elektroninėje erdvėje konvencijos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas nusikaltimų elektroninėje erdvėje konvencijos kontekste
Alternative Title:
Provisions of the Criminal code of the Republic of Lithuania in the light of the convention on cyber–crime
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 24 (16), p. 79-86
Summary / Abstract:

LTElektroninės erdvės plėtra labai keičia ekonominę ir socialinę padėtį, tačiau turi ir neigiamą savybę: atsiranda nauji nusikaltimų tipai, vis daugiau tradicinių nusikaltimų padaroma naudojantis elektronine erdve, kuri neturi geografinių sienų, nustatančių atskirų šalių jurisdikcijos galiojimo ribas. Todėl nesenai buvo priimta Nusikaltimų elektroninėje erdvėje konvencija, kurios tikslas – suvienodinti atskirų šalių baudžiamosios teisės normas. Straipsnyje aptariamos baudžiamosios atsakomybės už veikas elektroninėje erdvėje nustatymo problemos Lietuvoje Nusikaltimų elektroninėje erdvėje konvencijos kontekste. Tiek senasis, tiek ir naujasis Lietuvos Respublikos baudžiamieji kodeksai nenumato baudžiamosios atsakomybės už kai kurias koncepcijos apibrėžtas nusikalstamas veikas elektroninėje erdvėje. Straipsnyje išsamiai analizuojami Konvencijos ir Lietuvos įstatymų neatitikimai. [Iš leidinio]

ENThe developments of cyberspace have given rise to an unprecedented economic and social changes, but they also have a dark side: the emergence of new types of crime as well as the commission of traditional crimes by means of new technologies. The present work deals with some legal regulation problems of criminal acts in cyberspace in Lithuania. One of the main problems is a new kind of acts, not yet regulated by criminal law in Lithuania. The old Criminal code of the Republic of Lithuania do not prohibit cyber crimes. Also the new Criminal code of the Republic of Lithuania has not been extended to cover different types of cybercrime and is to be changed and modified. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Kai kurie neteisėtos prieigos prie kompiuterinės informacijos kriminalizavimo aspektai / Darius Štitilis. Jurisprudencija. 2003, Nr. 47 (39), p. 59-69.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34261
Updated:
2018-12-17 11:03:12
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: