Lietuviškos asmenvardžių lytys XV amžiaus Lietuvos Metrikos dokumentuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškos asmenvardžių lytys XV amžiaus Lietuvos Metrikos dokumentuose
In the Journal:
Baltistica. 2000, t. 35, Nr. 2, p. 231-246
Keywords:
LT
16 amžius; 15 amžius; Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography; Slavų kalbos / Slavic languages; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriami XV a. su lietuviškomis galūnėmis užrašytieji lietuvių antroponimai. Kai kuriose Lietuvos Metrikos knygose (toliau – LM), sudarytose iš XV a. dokumentų, pastebėta apie 100 lietuvių antroponimų lietuviškų lyčių. Lietuviškomis laikytinos tiksliai užrašytos (asmenvardžių ar vietovardžių) lytys, kurios nesiskiria nuo lietuvių vartojamų. Tad lietuviška lytis yra tada, jei: tiksliai išlaikyta užrašyto žodžio morfologinė struktūra; dėl svetimos rašto tradicijos grafiškai neatspindėti (ar nepakankamai atspindėti) kai kurie lietuvių kalbos fonetiniai reiškiniai, bet įmanoma neprieštaraujanti lietuvių kalbos dėsniams fonetinė interpretacija. Remiantis LM pavyzdžiais galima teigti, kad XV a. lietuvių asmenvardžių lytys kirilicos rašmenimis užrašomos daug tiksliau negu ankstesniais šimtmečiais. Esama atvejų, kai nebepakanka kalbėti vien apie garsų pakaitą, kaip buvo suformulavęs K. Būga. Todėl šiuos LM lietuvių asmenvardžius galima laikyti patikimais lietuvių kalbos faktais, kurių nemaža yra ir šiandien taip pat vartojama, kaip užrašyta daugiau negu prieš 500 metų. Taigi dokumentuotas rašto ištakas nuo XVI a. pirmosios pusės poterių teksto galima nukelti daug anksčiau (seniausios datuotos LM lietuviškos lytys yra 1442 metų). Kai kurie L M tekstai rodo, jog asmenvardžių lietuviškų lyčių galėjo būti užrašyta jau pačioje XV a. pradžioje, t. y. dar Vytauto Didžiojo laikais. Taip pat lietuviškos asmenvardžių lytys rodo, jog užrašymo metu buvo kalbama lietuviškai, antraip neįmanoma paaiškinti jų atsiradimo dokumentuose, rašytuose LDK kanceliarine slavų kalba.Reikšminiai žodžiai: Asmenvardžiai; Lytys; Lietuvos Metrika; Personal names; Sexes; Lithuanian Metrics.

ENThe article analyses the 15th century Lithuanian anthroponyms with Lithuanian endings. Certain Lithuanian chronicles (hereinafter referred to as LC) compiled from 15th century documents contain about 100 Lithuanian genders of Lithuanian anthroponyms. Accurately put down genders (personal names and place names) which do not differ from the ones used in the Lithuanian language are considered to be Lithuanian. Therefore, a gender is considered to be Lithuanian when the morphological structure of the word is accurately adhered to; certain phonetic phenomena of the Lithuanian language are not present due to the tradition of the foreign written language, yet phonetic interpretation correspondent to the laws of the Lithuanian language is possible. Based on LC examples, it can be stated that the Cyrillic writing of genders of Lithuanian personal names of the 15th century is more accurate than the previous ones. There are cases when it is not enough to speak about the replacement of sounds. Therefore, these Lithuanian personal names contained in the LC can be considered to be reliable facts of the Lithuanian language, a great majority of which is used in the contemporary Lithuanian language. Certain texts of the LC show that Lithuanian genders of personal names could be put down at the beginning of the 15th century. Genders of Lithuanian personal names also indicate that at the time they were put down Lithuanian language was not used; otherwise it is impossible to explain their presence in documents written in the Slavic language in the Grand Duchy of Lithuania.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34255
Updated:
2018-12-17 10:45:50
Metrics:
Views: 38    Downloads: 7
Export: