Poland and Lithuania - selected aspects of economic development and cooperation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Poland and Lithuania - selected aspects of economic development and cooperation
In the Journal:
Keywords:
LT
Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Ekonomikos plėtra / Economic development; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Tarptautinis bendradarbiavimas / International cooperation.
Summary / Abstract:

LTLenkija ir Lietuva priklauso grupei valstybių, kurios gali džiaugtis po Šaltojo karo įvykiusios daugialypės transformacijos sėkme. Staigiai smukus ekonomikoms pereinamojo laikotarpio pradžioje, ūkis Lenkijoje pradėjo atsigauti 1992 m., o Lietuvoje – 1995 metais. Valstybės pasitelkė skirtingas ekonomikos stabilizavimo priemones. Abejose šalyse valiutų kursas tapo nominaliu ekonomikos „inkaru“. Vis dėlto Lenkija pasirinko fiksuoto valiutos kurso pariteto keitimo instrumentus, o Lietuva 1994 m. patvirtino valiutų valdybos modelį. Dėl šių priežasčių infliacija Lietuvoje sustabdyta kur kas sparčiau. Abejose valstybėse taip pat buvo įgyvendintos kelios svarbios struktūrinės reformos, tapusios solidžiu pagrindu plėtoti laisvosios rinkos ekonomiką. Neabejotina, kad reformų darbotvarkė kol kas lieka labai plati ir neišsemta, reformų poreikis ryškus finansų sferoje ir darbo rinkoje. Tačiau akivaizdi pažanga pasiekta derybose dėl Lietuvos ir Lenkijos narystės Europos Sąjungoje (ES). Nors Lenkija oficialias derybas dėl narystės Bendrijoje pradėjo dar 1998 m. kovą, o Lietuva – tik 2000 m. vasarį, pastaroji į priekį žengė kur kas sparčiau ir 2001 m. birželį pagal pažangos rodiklius aplenkė savo kaimynę. Neabejotina, kad Lenkijos atveju sunkesnį ir lėtesnį derybų dėl narystės ES progresą lemia nacionalinės ekonomikos dydis. Apibendrinant galima teigti, kad pastarojo dešimtmečio Lenkijos ir Lietuvos ekonomikų plėtra sukūrė intensyvesnio dvišalio ekonominio bendradarbiavimo galimybes, kurios dar labiau išaugs šioms valstybėms įstojus į ES.Reikšminiai žodžiai: Bendradarbiavimas; Ekonominis augimas; Ekonominis bendradarbiavimas; Ekonominis vystymasis; Ekonominė raida; Europos Sąjunga (European Union); Finansinės rinkos; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Rusijos krizė; Cooperation; Economic cooperation; Economic development; Economic growth; European Union; Financial markets; Lithuania; Russia crisis.

ENPoland and Lithuania belong to the group of states which can enjoy the success of the multiple transformations, which took place after the Cold War. After the economies plummeting at the beginning of the transition period, the economy of Poland began its recovery in 1992, and in Lithuania – in 1995. The states used various means of economy stabilisation. In the both states, the currency rate became a nominal “anchor” of economy. However, Poland chose fixed parity of currencies, whereas, Lithuania confirmed a model of currency exchange in 1994. These were the reasons why inflation in Lithuania was stopped much more promptly. The both states also had several significant structural reforms implemented. These reforms became a solid fundament for further free market development. It is no doubt that the agenda of the reforms still remains very extensive and inexhaustible, and the demand for reforms in the field of finance and the labour market remains high. However, the evident progress was achieved in the negotiations over Lithuania and Poland joining the European Union. Although Poland started its negotiations over the membership in the Community as far back as March 1998, and Lithuania – only in February 2000, the latter advanced much more rapidly and, in June 2001, surpassed its neighbour by any definition. It is no doubt that Poland experienced a harder and slower progress in the negotiations over the EU membership, which was determined by the scale of the national economy. To summarise, it san be stated that the development of economies Lithuania and Poland have witnessed over the last decade has provided possibilities for a more intensive mutual economic cooperation, which will further increase with the both states having joined the EU.

ISSN:
1392-5504
Related Publications:
Optimalaus regioninio aljanso paieškos : Lietuvos - Lenkijos strateginė partnerystė / Tomas Janeliūnas, Kristina Baubinaitė. Lietuvos metinė strateginė apžvalga. 2006, t. 4, p. 113-143.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34206
Updated:
2018-12-17 10:54:16
Metrics:
Views: 19    Downloads: 6
Export: