Lietuvos savivaldybių finansinio savarankiškumo problemos ir perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos savivaldybių finansinio savarankiškumo problemos ir perspektyvos
Alternative Title:
Expression of fiscal decentralization in Lithuania: increase of financial autonomy of municipalities
In the Journal:
Ekonomika. 2003, t. 62, p. 7-20
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Valstybės finansai. Biudžetas / Public finance. Budget.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje tobulinama viešojo administravimo sistema, siekiant, kad ji labiau atitiktų demokratinio decentralizuoto ir efektyvaus valdymo principus. Straipsnio tikslas – apžvelgti fiskalinę decentralizaciją Lietuvoje, atskleisti savivaldybių finansinio savarankiškumo ribotumą ir pateikti galimų problemų sprendimo būdų. Ieškant viešojo administravimo sistemos efektyvesnio funkcionavimo būdų, buvo išplėtota fiskalinio federalizmo teorija. Pagrindinė jos idėja – fiskalinių įvairių valdymo lygių santykių optimizavimas vadovaujantis decentralizavimo metodu. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę laipsniškai buvo decentralizuota politinė, administracinė ir ekonominė šalies sistema, tačiau fiskalinė decentralizacija iki šiol nėra pakankama. Būtent tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko savivaldybės negali efektyviai veikti tenkindamos gyventojų visuomeninius poreikius. Savivaldybių finansinio savarankiškumo ribotumas pasireiškia visų keturių fiskalinės decentralizacijos dalių atžvilgiu: savivaldybių funkcijų finansavimas, mokestinių pajamų akumuliavimas, finansiniai transferai, skolinimosi mechanizmas. Siekiant optimizuoti šalies valdymą ir įgyvendinti Europos vietos savivaldos chartijos nuostatas, tikslinga Lietuvoje laipsniškai plėtoti fiskalinę decentralizaciją: sukurti aiškią funkcijų ir lėšų, reikalingų joms realizuoti, paskirstymo valstybės ir vietinio valdymo lygiams sistemą; sudaryti savivaldybėms realias galimybes daryti poveikį formuojant biudžetus, nustatant vietinius mokesčius; tobulinti finansinių transferų savivaldybėms ir savivaldybių skolinimosi mechanizmus.Reikšminiai žodžiai: Fiskalinė decentralizacija; Savivaldybių biudžetai; Savivaldybių finansinis savarankiškumas; Savivaldybių funkcijos; Savivaldybė; Savivaldybės; Vietos savivalda; Fiscal decentralizatio; Fiscal decentralization; Local government; Local government budgets; Municipal financial independence; Municipal functions; Municipalities; Municipality.

ENLithuania has been improving the public administration system, seeking that it better met the principles of democratic decentralised and efficient governance. The paper aims to present an overview of fiscal decentralisation in Lithuania, reveal the limitation of financial independence of municipalities and present potential problem solutions. The theory of fiscal federalism has been developed in the search of more efficient functioning of the public administration system. Its main idea is the optimisation of the fiscal relations of various levels of governance on the basis of the decentralisation model. Having restored Lithuania’s independence, the political, administrative and economic system has been gradually decentralised; however, fiscal decentralisation has been insufficient so far. Namely this is one of the main reasons why municipalities cannot act efficiently when satisfying the public needs of residents. Limitation of financial independence of municipalities manifests with respect to all four elements of fiscal decentralisation: financing of municipal functions, accumulation of tax revenues, financial transfers, and the borrowing mechanism. In order to optimise the country’s governance and implement the provisions of the European Charter of Local Self-Government, Lithuania should gradually develop fiscal decentralisation: to create a clear system of assigning functions and funds, which are necessary to fulfil these functions, at the national and local level; to create realistic conditions for municipalities to influence the formation of budgets and setting of local taxes; to improve the mechanisms of financial transfers for municipalities and municipal borrowing mechanisms.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34193
Updated:
2018-12-17 11:13:51
Metrics:
Views: 39    Downloads: 19
Export: