Baltijos valstybių mokėjimų balansų ekonominis statistinis įvertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltijos valstybių mokėjimų balansų ekonominis statistinis įvertinimas
Alternative Title:
Economic-statistic evaluation of the balances of payments of the Baltic States
In the Journal:
Ekonomika. 2003, t. 61, p. 59-74
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Einamosios sąskaitos deficitas; Mokėjimu balansas; Užsienio skola; Balance of payments; Current account deficit; Foreign debt; The balance of payments.
Keywords:
LT
Einamosios sąskaitos deficitas; Mokėjimu balansas; Skola. Skolos. Skolinimasis / Debt. Debts. Lending.
EN
Balance of payments; Current account deficit; Foreign debt.
Summary / Abstract:

LTMokėjimų balansas - tai statistinė ataskaita, 1 kurią įtrauktos šalies išorės operacijos, įvykusios per analizuojamą ataskaitinį laikotarpį. Mokėjimų balansą sudaro dvi sąskaitos: einamoji bei kapitalo ir finansinė. Einamojoje sąskaitoje parodytos visos užsienio prekybos operacijos, darbo ir kapitalo pajamos ir einamieji pervedimai, o kapitalo ir finansinėje sąskaitoje pavaizduoti investicijų procesai ir operacijos, susijusios su užsienio finansiniais aktyvais ir įsipareigojimais. Šioje sąskaitoje taip pat pateikiami šalies oficialiųjų tarptautinių atsargų, kurios yra svarbiausia mokėjimų balanso dalis, pasikeitimai. Mokėjimų balanso sudarymo metodika įtraukta į ūkio statistikos kursą, kurį autorius skaito Vilniaus Gedimino technikos universitete. Tačiau mokėjimų balansas yra ne tik statistinė ataskaita, analizuojant jo rodiklius galima daryti ekonomiškai pagrįstas išvadas apie šalies užsienio ekonominius ryšius, lyginti juos su kitų šalių laimėjimais, o apskaičiavus išvestinius rodiklius galima spręsti apie einamosios sąskaitos deficito priimtinumo lygį. Straipsnio tikslas yra supažindinti su Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokėjimų balansų rodikliais, atlikti šių valstybių mokėjimų balansų lyginamąją analizę, išanalizuoti Lietuvos užsienio prekybos raidą ir atskleisti ją nulėmusius pagrindinius veiksnius, įvertinti trijų Baltijos valstybių mokėjimų balansų einamųjų sąskaitų deficitus.Pirmoje straipsnio dalyje remiantis trijų Baltijos valstybių mokėjimų balansų duomenimis atlikta 2002 m. pirmojo pusmečio balansų lyginamoji analizė. Antroje dalyje apžvelgti Lietuvos užsienio prekybos pokyčiai ir juos nulėmę pagrindiniai veiksniai. Trečioje dalyje pateiktas trijų Baltijos valstybių mokėjimų balansų einamųjų sąskaitų deficitų įvertinimas. [Iš leidinio]

ENThe balance of payments consists of standard items, i.e. accounts. Current account shows bilateral transactions in trade and services, receivable and payable interest, dividends and current transfers. Capital account registers capital transfers and the purchase and sale of non-financial funds and intangible assets by non-residents. Financial account registers the movement of financial funds from one country to another. Here we can find direct investments, portfolio investments and other investments to and from country. The main part of the balance of payments is changes in the official reserve assets. The goal of this work is to compare items of the balances of payments in three Baltic countries and to evaluate the current account deficit. As well as author introduces with developments of foreign trade indicators in Lithuania. In the first half of 2002 the biggest current account deficit was in Estonia, the smallest one was in Lithuania. Foreign direct investments, portfolio investments and other investments were the main sources of financing of this deficit. The official reserve assets were not as financing source because they increased in all three countries. However, the ratio of the gross foreign debt to GDP in Latvia and Estonia exceeded sustainable bounds. In addition, the ratio of gross foreign debt to exports of goods and services in Latvia was very high. It shows that in the future Latvia and Estonia could have problems related to the repayment of this debt. As well as the costs of debt service can increase in these two countries. [text from author]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34190
Updated:
2020-04-09 18:02:41
Metrics:
Views: 13    Downloads: 11
Export: