What happened in Lithuania in 1940?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
What happened in Lithuania in 1940?
In the Journal:
Keywords:
LT
20 amžius. 1940-1990; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija).
Summary / Abstract:

LT2000 m. birželio 9 d. Rusijos užsienio reikalų ministerija, reaguodama į svarstymus Lietuvos Respublikos Seime, pareiškė, kad 1940 m. Sovietų sąjunga Lietuvos neužėmė jėga. Ministerija teigė, kad 1940 m. birželį sovietinės karinės pajėgos įžengė į Lietuvos teritoriją su šios valstybės valdžios sutikimu ir į tą sutikimą buvo reaguota pagal tuometines tarptautinės teisės normas. Dar daugiau, ministerijos teigimu, Sovietų sąjungos lyderių sprendimas „priimti“ Lietuvą į Sovietų sąjungos sudėtį tebuvo atsakas į Lietuvos aukščiausios valdžios prašymą tai padaryti. Dauguma lietuvių su tokia įvykių interpretacija nesutinka. Nuošalyje palikus diskusijas, susijusias su Seimo svarstymais dėl pretenzijų tuometinei Sovietų sąjungai (taigi kartu ir Rusijai), Rusijos reakciją bei 1940 m. įvykių interpretaciją verta panagrinėti kaip savarankišką temą. Istorijai visuomet kyla rizika tapti politikų ir diplomatų įrankiu, nes šie stengiasi praeityje rasti tai, kas pagrįstų jų šiandieninius sprendimus ir veiksmus. Minėtą temą galima analizuoti įvairiais aspektais ir būdais: galima nagrinėti Sovietų sąjungos veiksmų 1940 m. motyvus, sovietinių karinių pajėgų įžengimo į Lietuvos teritoriją aplinkybes bei detales, Lietuvos valdžios reakciją į svetimų karinių pajėgų įsibrovimą ir tolimesnius veiksmus. Šiame straipsnyje ieškant atsakymo į klausimą, kas atsitiko Lietuvoje 1940 m. birželį, pirmiausia nagrinėjami ir vertinami Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime išdėstyti argumentai.Reikšminiai žodžiai: Komunistų partija; 20 amžius; Lietuvos okupacija; SSRS ekspansija; Saugumo pareigūnai; Tarybų Sąjunga; 1940; Communist Party; Expansion of USSR; Lithuania in 1940; Okupanion of Lithuania; Security officials; Soviet Union.

ENOn 9 June 2000, in response to discussions in the Seimas (parliament) of the Republic of Lithuania, Russia’s Ministry of Foreign Affairs declared that the Soviet Union did not occupy Lithuania by force in 1940. The Ministry claimed that Soviet military forces entered Lithuanian territory in June 1940 with the consent of the authorities of this state, and this consent was reacted to in accordance with international legal regulations of that time. Moreover, the Ministry alleged that the decision of the leaders of the Soviet Union to "accept" Lithuania into the Soviet Union was merely a response to the request of Lithuania’s supreme power to do so. The majority of Lithuanians do not agree with such an interpretation of events. Leaving aside discussions related to debates of the Seimas regarding claims against the former Soviet Union (and therefore Russia as well), Russia’s reaction and interpretation of the events of 1940 are worthy of examination as a separate topic. History is always at risk of becoming a tool for politicians and diplomats, as they try to find things in the past that might substantiate the decisions and actions they are taking today. The abovementioned topic can be analysed from different angles: the motives behind the actions of the Soviet Union in 1940, the circumstances and details of entry of Soviet armed forces into the territory of Lithuania, or the reaction of the Lithuanian authorities to foreign military invasion and their subsequent actions. In looking for an answer in this article to the question of what happened in Lithuania in June 1940, it is the arguments set forth in the statement issued by the Russian Ministry of Foreign Affairs that are examined and evaluated first of all.

ISSN:
1392-5504
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34188
Updated:
2018-12-17 10:45:48
Metrics:
Views: 20    Downloads: 1
Export: