Model of population employment estimation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Model of population employment estimation
Alternative Title:
Gyventojų užimtumo vertinimo modelis
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2005, Nr. 4 (44), p. 43-49
Keywords:
LT
Užimtumas / Employment.
Summary / Abstract:

LTGyventojų užimtumo ir nedarbo problemoms pastaruoju metu skiriama daug dėmesio, kurį inicijuoja besiformuojanti Lietuvos darbo rinka. Straipsnio tikslas yra apskaičiuoti gyventojų užimtumą šalyje Europos Sąjungos (ES) kontekste. Darbe aptariamas įvairių autorių sukurtų darbo rinkos vertinimo modelių ribotumas bei pasiūlytas integruotas gyventojų užimtumo kaip makroekonomikos indikatoriaus vertinimo modelis (IMIA). Taikant šį tyrimo modelį, darbe pateikti rezultatai atskleidė veiksnius, sąlygojusius šalies gyventojų užimtumo pokyčius 1999 – 2004 m. Gyventojų užimtumo pokyčius lemiantys demografiniai veiksniai išryškino bendrą gyventojų skaičiaus mažėjimą ne tik šalies, bet ir daugelio ES šalių teritorijose. Nors ilgėjanti vidutinė gyvenimo trukmė rodo visuomenės gyvenimo kokybės augimą, tačiau nuolatinis darbo jėgos senėjimo procesas ekonominiu požiūriu vertinamas neigiamai. Gyventojų užimtumas, mažėjęs nuo 1990 metų, 2001 metais pozityviai pakeitė judėjimo kryptį, tačiau augimo tempai nebuvo dideli. Tiriamuoju laikotarpiu šalies užimtumo pokyčius lėmė ūkio struktūros transformacijos, nuosavybės formų kaita, investicijų srautai, pasirengimas integracijai į ES. Užimtumo pokyčius pagal veiklos sektorius lėmė tiriamuoju laikotarpiu sąlygoti produkcijos substitucijos procesai, ekonominių sąlygų, žmonių poreikių struktūros pokyčiai. Identifikuotų struktūros indikatorių tarpusavio koreliacinė analizė parodė, kad bendras gyventojų užimtumas teigiamai koreliuoja su bendru šalies ūkio augimu, tačiau ekonomikos plėtra sąlygota bendro įmonių produktyvumo gyventojų užimtumo rodikliui turi neigiamą įtaką.Reikšminiai žodžiai: Darbo rinka; Gyventojų užimtumas; Užimtumo plėtra; Užimtumo įvertinimo modelis; Development; Employment; Employment development; Estimation,; Labour market; Model of employment; Model of employment estimation.

ENRecently population employment and unemployment issues have become especially urgent. Developing Lithuanian work market is at the junction of two processes. On the one hand there occurred the processes conditioned by economy transfer from the planned system to the market system which led to the structural changes of separate economy branches, diffusion of technical and technological advance, change of production scale and range, competition in domestic and foreign markets, etc. On the other hand the integration into the international economic system has come to the fire. These developments have caused quality and quantity parameter changes in complex work resources, the latter determining the causes of irregular population. New ways of the solution of these problems have been presented by the integration into the European Union promoting the possibility to use the experience of other countries in modelling the development adequate to the country's social and economic growth. Consequently it is purposeful to improve models of population employment estimation, which would let to identify factors determining changing differences in the work market. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34162
Updated:
2018-12-17 11:42:43
Metrics:
Views: 25    Downloads: 5
Export: