Veiksnių, turinčių įtakos kaupimo privačiuose pensijų fonduose efektyvumui, tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veiksnių, turinčių įtakos kaupimo privačiuose pensijų fonduose efektyvumui, tyrimas
Alternative Title:
Research of factors affecting pension funds efficiency
In the Journal:
Socialinės technologijos. 2011, Nr. 1 (2), p. 328-343
Keywords:
LT
Investicijos / Investments; Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions.
Summary / Abstract:

LTŠiuo metu Lietuvoje veikia trijų pakopų kaupimo senatvės pensijai sistema. Deja, sudarant pensijų kaupimo sutartis, įvertinama per mažai veiksnių, turinčių įtakos kaupimo strategijos efektyvumui. Straipsnio tikslas yra sukurti programinį įrankį, leidžiantį geriau įvertinti kaupimo riziką bei tiksliau modeliuoti galimus ilgalaikio kaupimo scenarijus. Panaudojant „Sodros“ įmokas, asmenines lėšas bei valstybės teikiamus priedus, galima sukaupti daug didesnes sumas nei kaupiant tik antros pakopos pensijų fonduose. Tačiau naujoji Lietuvos Respublikos Vyriausybės sistema yra sudėtinga. Tai lemia keli skirtingi įmokų šaltiniai bei dubliavimasis su esama sistema. Naujoji sistema yra palankesnė mažesnes nei vidutines pajamas gaunantiems žmonėms, tačiau jie gali neturėti laisvų lėšų tokiam kaupimui. Sudarant pensijų kaupimo sutartis, būtina atsakingai išanalizuoti konkrečią situaciją bei įvertinti visus veiksnius, turinčius įtakos kaupimo strategijos efektyvumui. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kokią planuojamos sukaupti sumos dalį sudaro sunkiai prognozuojamos įplaukos. Nors rinkų svyravimai yra pavojingesni esant trumpesniam investavimo laikotarpiui, tačiau kaupiant ilgesnį laiką investavimo grąža įgyja vis didesnę reikšmę galutinės sukauptos sumos dydžiui. Svarbu įvertinti administravimo mokesčius: esant nepakankamai investavimo grąžai galutinė sukaupta suma gali būti mažesnė už įmokėtą sumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ilgalaikių investicijų grąža; Kaupimo veiksniai; Pensijų kaupimo scenarijai; Privatūs pensijų fondai; Rizika; Factors research; Private pension funds; Return on investment.

ENCurrently Lithuania has an old-age pension system of three pillars. Unfortunately, when making an investment decision, too few factors are used that affect strategy effectiveness. It is necessary to develop tools to better assess the risks and more accurately simulate the potential long-term investment scenarios. The article deals with the investment strategy to the second and third pillar pension funds in order to maximize investment returns and reduce risks. A smart software tool allows you to simulate an accrual depending on the rate of return, the accumulation period, the level of contributions, the fund's profitability and other factors. The study shows that using the Social Insurance Fund contributions, personal contributions and the state provided additives can accumulate significantly greater amounts of money than collecting only the second pillar pension funds contributions. For implementation of the proposed methodology it is necessary to ensure a minimum level of personal pension scheme members fundraising to the third pillar pension funds. On the other hand, the study revealed that in some cases investment to private pension funds can be useless. Private pension funds have become popular between unprofessional investors who don't have sufficient knowledge. Research shows that financial institutions do not always provide the optimal proposals. Advanced software tools can help make better investment decisions. Commercial tools usually show potential profits of investment, but not always pay sufficient attention to potential risks. This article analyzes both good and bad investment scenarios. [From the publication]

ISSN:
2029-7564
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34152
Updated:
2020-08-22 11:08:41
Metrics:
Views: 36    Downloads: 8
Export: