Žemės ūkio apskaitos moksliniai tyrimai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemės ūkio apskaitos moksliniai tyrimai Lietuvoje
Alternative Title:
Scientific research of agriculture accounting in Lithuania
In the Journal:
Ekonomika. 2005, t. 72 (2), p. 75-93
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Žemės ūkis / Agriculture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleisti Lietuvoje tarybiniu laikotarpiu ir po nepriklausomybės atkūrimo atliktų žemės ūkio apskaitos mokslinių tyrimų rezultatai bei jų įgyvendinimas ir nurodytos spręstinos problemos. Svarbiausi tarybinio laikotarpio tyrimų rezultatai: 1) patobulinta savikainos apskaitos metodika; 2) parengtos apskaitos metodikos ūkio valdymo poreikiams; 3) pasiūlyta, kaip patobulinti pagrindinių priemonių ir fondų apskaitą; 4) patobulintas apskaitos mechanizavimas ir automatizavimas; 5) patobulinta apskaitos dokumentacija; 6) patobulintos ekonominės analizės metodikos. Tuometinėje Lietuvoje buvo įgyvendinti tik kai kurie pasiūlymai. Po nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. buvo atlikti tyrimai, siekiant reformuoti apskaitos sistemą rinkos ekonomikos poreikiams. Parengta ir įgyvendinta: 1) naujos finansinės atskaitomybės medžiaga; 2) ūkininko ūkio veiklos apskaitos metodikos; 3) verslo apskaitos standartas Biologinis turtas; 4) nauji žemės ūkio subjektų sąskaitų planai; 5) nauja produkcijos savikainos kalkuliavimo metodika; 6) nauja apskaitos dokumentų ir registrų medžiaga. Atskleistos toliau spręstinas problemos: 1) verslo apskaitos standartų pritaikymas žemės ūkio subjektų veiklos apskaitai; 3) ūkininko ūkio apskaitos supaprastinimas; 4) turto vertinimo tobulinimas; 5) valdymo apskaitos problemų sprendimas; 6) pirminės apskaitos supaprastinimas; 7) kompiuterinės apskaitos tobulinimas ir kt. Raktiniai žodžiai: apskaita; žemės ūkis; moksliniai tyrimai; Lietuvoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žemės ūkis; Apskaitos politika.

ENThe article discusses the results of scientific research on agricultural accounting performed in Lithuania during the Soviet period and after the restoration of independence as well as their implementation and identified problems to be resolved. The most important results of research performed during the Soviet period are the following: 1) improved methodology of calculating production costs; 2) prepared accounting methodology for farm management; 3) recommendations were formulated on how to improve accounting of main equipment and funds; 4) accounting mechanism improved and automated; 5) improved accounting documentation; 6) improved economic analysis methodologies. At the time, only some of these suggestions were implemented in Lithuania. After the restoration of independence in 1990, research projects were carried out in order to reform accounting system for the purposes of market economy. [Researchers] prepared and implemented: 1) material of new financial accounting; 2) methodologies of accounting farmers’ household activities; 3) business accounting standard Biological assets; 4) new invoice plans of agricultural subjects; 5) new methodology of calculating production costs; 6) new accounting documents and registries material. Researchers identified further problems to be resolved: 1) application of business accounting standards to account activities of agricultural subjects; 3) simplification of farmer’s household accounting; 4) improvement in property valuation; 5) resolution of management accounting problems; 6) simplification of primary accounting.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3412
Updated:
2018-12-20 23:06:04
Metrics:
Views: 23    Downloads: 9
Export: