Trejų metų pradinio ugdymo bruožai Lietuvoje: 1968–1986 metai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Trejų metų pradinio ugdymo bruožai Lietuvoje: 1968–1986 metai
Alternative Title:
Triennial primary training features in Lithuania: year 1968–1986
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2006, Nr. 4 (37), p. 133-148
Keywords:
LT
20 amžius; Pradinis ugdymas / Primary education; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Summary / Abstract:

LTLietuvos pradinė mokykla skaičiuoja septintąjį savo gyvavimo šimtmetį. Gana išsamūs yra XVIII–XIX amžių ir XX a. pirmosios pusės lietuviškosios pedagoginės minties bei mokyklos raidos tyrinėjimai. Ypač problemiškas šiuo požiūriu – XX a. antrosios pusės laikotarpis. Dabartinių pedagogikos istorijos tyrėjų darbuose šie metai neakcentuojami. Nepaisant ideologinio spaudimo, šiuo sudėtingu istoriniu laikotarpiu ugdymo sistema Lietuvoje buvo kruopščiai parengta, jos pagrindu kūrėsi ir atgimstančios bei nepriklausomos Lietuvos ugdymo koncepcijos XX a. pabaigoje. Tęsiant ankstesnius autorinius tarybinio laikotarpio pradinio ugdymo tyrinėjimus, šiame straipsnyje nagrinėjama 8–9 dešimtmečių Lietuvos pradinės mokyklos struktūrinė kaita, ugdymo turinio ir metodikos ypatumai. Tyrimai pagrįsti pradinių klasių programų ir metodinės aptariamojo laikotarpio literatūros analize. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Metodinė literatūra; Mokymo programa; Pradinis ugdymas; Pradinė mokykla; Sovietmetis; Tarybinis laikotarpis; Trejų metų pradinis ugdymas; Švietimas; Švietimo kaita; Curricula; Education; Educational change; Methodical literature; Primary school; Primary training; Soviet period; Triennial primary training.

ENLithuanian primary school counts its seventh decade of the history. The analysis of the school development and Lithuanian pedagogic thought of the 17th, 19th and the first part of the 20th age are wide and exhaustive enough. The period of the second part of the 20th age was especially problematic in this point. These years are not topicalized in the works of present researchers of pedagogics history. Despite the ideological pressure the training system was strong in Lithuania during this difficult historical period; on its ground, in the end of the 20th age the training conceptions of regenerative and independent Lithuania were building up. Continuing the previous author’s primary training researches of the soviet period, in this article its is tried to analyze the structure fluctuation of Lithuanian primary school of the 1970s–1980s, also the peculiarities of training purport and methodology. The researches are grounded by the analysis of primary classes programs and the methodical literature of consideration period. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34108
Updated:
2018-12-17 11:54:57
Metrics:
Views: 18    Downloads: 5
Export: