Bendrieji Lietuvos ūkio raidos rodikliai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrieji Lietuvos ūkio raidos rodikliai
In the Journal:
Lietuvos ekonomikos apžvalga. 2005, Nr. 1, p. 4-15
Keywords:
LT
Eksportas. Importas / Export. Import; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income; Nedarbas / Unemployment; Apgyvendinimas ir maitinimas / Catering industry.
Summary / Abstract:

LT2004 m. tęsėsi pastarųjų metų spartus ekonomikos augimas. Išankstiniu vertinimu, 2004 m. šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) siekia 61,9 mlrd. Lt., o augimas - 6,7%, palyginti su 2003 m. Didžiausias pakilimas buvo su gamyba ir vartojimu susijusiose veiklos rūšyse […]. Paklausa vidaus rinkoje didėjo sparčiai – mažmeninė prekių apyvarta per metus išaugo 9,3%. Vartojimo augimą rodo 14,0% išaugusi restoranų, barų ir kitų maitinimo įmonių apyvarta ir 10,6% daugiau gyventojams suteiktų mokamų paslaugų. Apdirbamosios gamybos produkcijos pardavimo apimtis per metus padidėjo 11,9%, o visos pramonės produkcijos parduota 10,8% daugiau. Vienas iš kylančios ekonomikos rodiklių yra 12,6% išaugusios, palyginti su 2003 m., investicijos. Išankstiniais duomenimis, 2004 m. šalie teritorijoje investuota 10096,8 mln. Lt. Prekių eksportas per metus išaugo 21,0%, o importas – 15,8%. Kadangi importo augimas 2004 m. buvo spartesnis, palyginti su 2003 m., tai lėmė neigiamo užsienio prekybos balanso padidėjimą 2,4%. Darbo biržos duomenimis, nedarbo lygis nuo 6,8% sausio mėnesį sumažėjo iki 6,0% gruodžio mėnesį. Šalies ūkio darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis padidėjo 6,5%, palyginti su 2003 m. Kadangi 2004 m. buvo 2,9% infliacija, realaus darbo užmokesčio augimas siekė 5,6%. Gyventojų indėliai sparčiai didėjo ir metų pabaigoje siekė 9,8 mlrd. Lt.Reikšminiai žodžiai: Bendrasis vidinis produktas; Nedarbas; Eksportas ir importas; Mokėjimų balansas; Finansai, valstybiniai.

ENIn 2004, rapid economic growth has been continuing. According to the preliminary assessment, the GDP in 2004 amounted to LTL 61.9 billion, meanwhile—in comparison to 2003—the growth amounted to 6.7%. The greatest increase was registered in production and consumption activities […].Demand in the internal market was significant and the added value in retail turnover of commodities increased by 9.3%. The increase in consumption is demonstrated by boosted turnover of restaurants, bars, and other catering undertakings, which amounted to 14.0% as well as increase in the volume of paid services, which amounted to 10.6%. The volume of trade in processed industrial production increased by 11.9%. Volume of trade of the entire industry increased by 10.8%. One of the indicators witnessing the growing economics is investments that increased by 12.6% in comparison to 2003. According to preliminary data, there was LTL 10096.8 million were invested in the territory of the country. Over the period of one year, the export of commodities increased by 21.0%, and import increased by 15.8%. As growth of import in 2004 was more rapid than in 2003, it determined the increase of negative foreign trade balance by 2.4%. As per labour exchange data, the unemployment level decreased from 6.8% in January to 6.0% in December. In comparison to 2003, the average monthly gross wages increased by 6.5%. As there was an inflation of 2.9% at the end of 2004, the increase in wages amounted to 5.6%. Deposits of residents have been rapidly increasing and amounted to LTL 9.8 billion at the end of the year.

ISSN:
1392-351X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/341
Updated:
2013-04-28 15:15:51
Metrics:
Views: 27
Export: