Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas: individualusis lygmuo

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas: individualusis lygmuo
Alternative Title:
Assessment of non-formal and informal learning achievements from the perspective of the individual level
In the Journal:
Keywords:
LT
Individualusis lygmuo; Mokymosi pasiekimai; Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas; Neformalus ir informalus mokymasis; Neformalus ir savaiminis mokymasis.
EN
Individual level; Learning achievements; Non-formal and informal learning; Nonformal and informal learning; Nonformal and informal learning assessment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama asmens mokymosi pasiekimų, įgytų įvairioje mokymosi aplinkoje, vertinimo problematika. Daugelis asmenų, kurie formaliai nesimoko, dažniausiai neidentifikuoja savęs kaip besimokančiojo ir nekelia mokymosi progreso tikslų. Tačiau akivaizdu, kad dalyvaudamas tam tikroje veikloje ir įgydamas patirties, žmogus kartu ir mokosi. Dirbant bei mokantis perimami ir įvaldomi veiklos standartai, įgyjama daugelis profesinių ir asmeninių kompetencijų. Straipsnyje analizuojami mokymosi pasiekimų aplanko ir pokalbio metodų taikymo, vertinant asmens neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus, ypatumai. Pristatomi kokybinio tyrimo – neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo atvejo studijos – rezultatai. [Iš leidinio]

ENThe paper analyses the problems of the evaluation of individual’s study achievements acquired in different learning environments. Many persons who do not undergo formal education most often do not identify themselves as learners and do not define any study progress aims. Yet it is obvious that while taking part in certain activities and acquiring experience, an individual learns. When an individual works and studies, he assimilates activity standards and acquires many professional and personal competencies. The paper analyses the peculiarities of the application of the study achievements portfolio and interview methods while evaluating the person’s non-formal and informal learning achievements. The paper presents the results of a qualitative research, i.e. a case study of evaluating non-formal and informal learning achievements.

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Related Publications:
Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai : (edukologija ir kiti socialiniai mokslai) / Kęstutis Kardelis. Šiauliai : Lucilijus, 2005. 398 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34067
Updated:
2016-10-01 22:16:21
Metrics:
Views: 5
Export: